SRZ z chirurgie pro 1. a 2. kruh

Státní rigorózní zkoušky z chirurgie pro kruh č. 1 a č. 2 se budou konat

13. 6., 14. 6. a 15. 6. 2018 v 9.00

v knihovně Chirurgické kliniky – část pro dospělé, uzel A, 1. patro
 

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
přednosta Chirurgické kliniky

Vydáno: 20. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová