SRZ z Chirurgie

Mimořádná státní rigorózní zkouška z Chirurgie se bude konat

5. 9. 2019 v 9.00

Studenti se dostaví na sekretariát Chirurgické kliniky –- část pro dospělé, uzel A-B, 1. patro.

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
přednosta Chirurgické kliniky

Vydáno: 12. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 12. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová