SRZ pro obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky – Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie se budou konat ve dnech 25. 5. – 16. 6. 2017 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.
 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vydáno: 16. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová