Vědci z 2. LF UK pomáhají Gruzii s detekcí leukémie

Díky podpoře České rozvojové agentury byla v Gruzii otevřena první PCR laboratoř, která umožní diagnostikovat leukémii u dětských pacientů. Z odborného hlediska zastřešuje projekt profesor Jan Trka z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Více v článku ve Zdravotnickém deníku.

Vydáno: 2. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková