Na takzvané dětské nemoci můžeme zemřít i v dnešní době, varuje docentka Vilma Marešová

Rozhovor s doc. MUDr. Vilmou Marešovou, CSc., z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce na Žena-in (11. 5. 2018; vedla ).

Vydáno: 23. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.