Pracoviště děkanátu

Organizační schéma děkanátu

Organizační schéma fakulty
 

Děkan fakulty, tajemnice fakulty

děkan fakulty  
tajemnice fakulty 22443 5802, 5803

Sekretariát děkanátu

funkce jméno (e-mail) telefon
asistentka děkana 22443 5800, 5801
sekretářka děkanátu 22443 5802, 5803
elektronická spisová služba 22443 5890
rozmnožovna a podatelna 22443 5827
řidič, zásobovač 22443 5890, 606 632872
technik BOZP a PO 776 130824
právník fakulty  
právník fakulty JUDr. Jaromír Kain  

Studijní oddělení

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5830
I.–III. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Všeobecná sestraI.–III. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Všeobecná sestra 22443 5831
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Fyzioterapie, navazující magisterské studium: Fyzioterapie 22443 5835
referentka pro studium v anglickém jazyce 22443 5833
referentka pro studium v anglickém jazyce 22443 5833
referentka pro Univerzitu třetího věku 22443 5827
správa SIS, bakalářské studium  

Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5828
referentka pro Ph.D. studium, podpora vědecké rady 22443 5836
grantové projekty 22443 5839
Erasmus a mobilita studentů a zaměstnanců 22443 5810
grantové projekty 22443 5829
projekty OP VVV 22443 5858
transfer technologií 22443 5818

Personální a mzdové oddělení

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5825
personalistka, mzdová účetní 22443 5811
podpora vědecké rady, personální administrativa 22443 5850

Ekonomické oddělení

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5821
účtárna 22443 5822
účtárna 22443 5804
likvidace faktur 22443 5838
správa majetku 22443 5823
pokladna 22443 5824
veřejné zakázky, registr smluv 22443 5826

Oddělení pro web a média

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5929
editor webových stránek 22443 5851
tisk, postery 22443 5895
fotografka 22443 5899
fotograf, technik Michal Hladík 22443 5899
sekretářka 22443 5895

Oddělení investiční výstavby

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 257296 670
technik investiční výstavby 257296 110
technik investiční výstavby 257296 207

Oddělení specializačního vzdělávání

funkce jméno (e-mail) telefon
referentka specializačního vzdělávání 22443 5855
referentka specializačního vzdělávání 22443 5856
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857

Oddělení technické podpory

funkce jméno (e-mail) telefon
  dispečink VS 22443 9131
vedoucí 22443 5859
technik 22443 5834
technik 22443 5834

Kde nás najdete

Vydáno: 27. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 12. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová