Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy podporuje vědu na 2. lékařské fakultě zejména poradenstvím při přípravě a řešení grantových projektů. Chceme být co nejvíce nápomocni jak žadatelům o granty a dotace, tak úspěšným řešitelům a nabídnout jim svou odbornou pomoc. Kromě grantových aktivit zajišťujeme organizaci vědeckých konferencí a připravujeme materiály pro jednání vědecké rady. V naší správě je i mobilita studentů a zaměstnanců.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum.

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí oddělení, grantové projekty – evropské projekty, mezinárodní projekty, OPVVV, Technologický skaut 22443 5828
referentka pro Ph.D. studium 22443 5836
grantové projekty – AZV, PRIMUS, IPE 22443 5839
Erasmus a mobilita studentů a zaměstnanců 22443 5810
grantové projekty – GA UK, GA ČR 22443 5829
projekty OP VVV 22443 5858
NPU, TRIO, projekty související s transferem technologií, transfer technologií – „Technologický skaut 22443 5818

 

Úřední hodiny

Ivana Tinková
Doktorské studium

Pondělí a úterý 12.00–15.00
Středa a čtvrtek 9.00–14.00

Stanislava Palowska

Zahraniční oddělení

Pondělí 13.00–15.00

Úterý

10.00–12.00 a 13.00–15.00

Čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–15.00
Pátek 10.00–12.00

Konzultační hodiny probíhají na Studijním oddělení fakulty. Jiné termíny konzultací možné vždy po dohodě s příslušnou referentkou.

Please notice, that office hours take place at Student Office of faculty. Other hours of consultation are possible only after agreement with Ms Palowska.

Vydáno: 8. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 2. 2. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi