Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy podporuje vědu na 2. lékařské fakultě zejména poradenstvím při přípravě a řešení grantových projektů. Chceme být co nejvíce nápomocni jak žadatelům o granty a dotaci, tak úspěšným řešitelům a nabídnout jim svou odbornou pomoc. Kromě grantových aktivit zajišťujeme organizaci vědeckých konferencí, připravujeme materiály pro jednání vědecké rady a administrativně zajišťujeme habilitační a jmenovací řízení. V naší správě je studentská mobilita.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum.

funkce jméno (e-mail) telefon
Vedoucí oddělení, grantové projekty – evropské projekty, mezinárodní projekty, IPL 22443 5828
referentka pro Ph.D. studium, podpora vědecké rady 22443 5836
grantové projekty – AZV/IGA 22443 5839
Erasmus a mobilita studentů a zaměstnanců 22443 5810
grantové projekty – GA UK, GA ČR 22443 5829
grantové projekty 22443 5818

 

Úřední hodiny

Ivana Tinková
Doktorské studium

Pondělí a úterý 12.00–15.00
Středa a čtvrtek 9.00–14.00

Stanislava Palowska

Zahraniční oddělení

Úterý

13.00–14.00

Čtvrtek 13.00–15.00
Pátek 10.00–12.00

Konzultační hodiny probíhají na studijním oddělení fakulty. Jiné termíny konzultací možné vždy po dohodě s příslušnou referentkou.

Please notice, that office hours take place at Student Office of faculty. Other hours of consultation are possible only after agreement with Mrs Palowska.

Pavla Kačmárová

grantové oddělení – OP VVV, IP

Pondělí–čtvrtek 8.00–13.00 
Vydáno: 8. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 10. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi