Výsledky voleb do akademického senátu

Dne 10. a 11. prosince 2018 se konalo 2. kolo voleb do akademického senátu 2. lékařské fakulty.

Volební účast

  • Z celkového počtu 521 oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 153 voličů, tj. 29,37 %, odevzdáno bylo 153 volebních lístků, z toho 153 platných a 0 neplatných.
  • Z celkového počtu 1775 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 595 voličů, tj. 33,52 %, odevzdáno bylo 595 volebních lístků, z toho 570 platných a 25 neplatných.
  • Z celkového počtu 2296 oprávněných voličů akademické obce se zúčastnilo 748 voličů, tj. 32,58 %.

Z řad pedagogů byli zvoleni tito zástupci:

Pedagogická komora

Počet hlasů

Příjmení a jméno

Pracoviště

122 Zámečník Josef, prof. MUDr., Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny
99 Kachlík David, prof. MUDr., Ph.D. Ústav anatomie
87 Čakrt Ondřej, doc. PhDr., Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
86 Trojánek Milan, MUDr., Ph.D. Klinika infekčních nemocí
81 Dřevínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie
74 Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. Ústav patologické fyziologie
67 Hrušák Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
66 Kočárek Eduard, RNDr., Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
65 Zuna Jan, doc. MUDr., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
62 Keil Radan, doc. MUDr., Ph.D. Interní klinika
60 Kvapil Milan, prof. MUDr., CSc., MBA Interní klinika
56 Škába Richard, prof. MUDr., CSc. Klinika dětské chirurgie

Náhradníky jsou:

Pedagogická komora – náhradníci

Počet hlasů

Příjmení a jméno

Pracoviště

55 Smíšková Dita, MUDr., Ph.D. Klinika infekčních nemocí
55 Veselý Štěpán, doc. MUDr., Ph.D. Urologická klinika
53 Hort Jakub, prof. MUDr., Ph.D. Neurologická klinika
45 Macek Milan, prof. MUDr., DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky
38 Piťhová Pavlína, MUDr., Ph.D. Interní klinika
37 Hájek Petr, doc. MUDr., Ph.D. Kardiologická klinika
37 Fila Libor, MUDr., Ph.D. Pneumologická klinika
36 Doušová Tereza, MUDr. Pediatrická klinika
34 Souček Ondřej, MUDr., Ph.D. Pediatrická klinika
31 Balko Jan, MUDr. Ústav patologie a molekulární medicíny
17 Paluch Zoltán, doc. MUDr., Ph.D., MBA Ústav farmakologie
15 Zieg Jakub, MUDr., Ph.D. Pediatrická klinika

Z řad studentů byli zvoleni tito kandidáti:

Studentská komora

Počet hlasů

Jméno

Ročník

Obor

Komunita

188 Prýmková Barbora 2 Všeob. lékařství – CZ 1
171 Jelínek Tomáš 3 Všeob. lékařství – CZ 2
221 Hubálek Ondřej 4 Všeob. lékařství – CZ 3
335 Veselý Viktor 6 Všeob. lékařství – CZ 4
81 Bernardová Paulina 4 Všeob. lékařství – ENG 5
119 Jirásek Martin 2 Fyzioterapie Bc. 6
151 Fürstová Eva, MUDr. 2 Doktorské studium 7
154 Fabián Ondřej, MUDr. 3 Doktorské studium 8
239 Láznička Adam 6 Všeob. lékařství – CZ 4
164 Vaněk Lukáš 3 Všeob. lékařství – CZ 2
162 Nyčová Aneta 3 Všeob. lékařství – CZ 2
153 Kunc Vojtěch 5 Všeob. lékařství – CZ 4

Studentská komora – náhradníci

Počet hlasů Jméno Komunita Obor Ročník
83 Paholíková Alžbeta 1 Všeob. lékařství – CZ 2
83 Kalantay Mariya 1 Všeob. lékařství – CZ 2
69 Baldík Filip 1 Všeob. lékařství – CZ 2
65 Mayerová Lucie 1 Všeob. lékařství – CZ 1
49 Novák Matyáš 1 Všeob. lékařství – CZ 1
37 Starčevskyj Jan 1 Všeob. lékařství – CZ 1
126 Mlčoch Jakub 2 Všeob. lékařství – CZ 3
148 Pražák Vojtěch 3 Všeob. lékařství – CZ 4
110 Slovák Daniel 3 Všeob. lékařství – CZ 4
109 Horčička Cedrik 3 Všeob. lékařství – CZ 4
106 Bocán Andrej 3 Všeob. lékařství – CZ 4
68 Bárdoš Jiří 3 Všeob. lékařství – CZ 4
53 Jurášek Bruno 3 Všeob. lékařství – CZ 4
147 Hronová Michaela 4 Všeob. lékařství – CZ 5
132 Novysedlák René 4 Všeob. lékařství – CZ 5
131 Hraboš Dominik 4 Všeob. lékařství – CZ 5
86 Kalenská Ema 4 Všeob. lékařství – CZ 5
48 Haluza Antonín 4 Všeob. lékařství – CZ 6
65 Vaňková Eva 6 Fyzioterapie Bc. 2
62 Hustedová Nina 6 Fyzioterapie NMgr. 1
98 Kučerová Klára 7 Doktorské studium 2
41 Váňová Kateřina 7 Doktorské studium 1
44 Wasserbauer Martin 8 Doktorské studium 4
30 Svatoň Michael 8 Doktorské studium 3
24 Lukeš Julius 8 Doktorské studium 3
19 Pátek Ondřej 8 Doktorské studium 4
Vydáno: 12. 12. 2018 / Poslední aktualizace: 13. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.