Statistika přijímacího řízení

Přijímací řízení – porovnání s loňským rokem

Počty uchazečů programu Všeobecné lékařství
 

V roce 2008:

Počet přihlášených uchazečů:
 
1450
Řádný termín:
Na přijímací zkoušku – I. kolo se dostavilo: 974 uchazečů
Do II. kola postoupilo: 284 uchazečů
Na II. kolo se dostavilo:
 
272 uchazečů
Náhradní termín:
K náhradnímu termínu přijímacího řízení se přihlásilo: 88 uchazečů
Na přijímací zkoušku – I. kolo se dostavilo: 58 uchazečů
Do II. kola postoupilo:
 
11 uchazečů
Počet přijatých uchazečů: 175
Počet zapsaných uchazečů:
 
159

V roce 2009:

Počet přihlášených uchazečů:
 
1468
Řádný termín:
Na přijímací zkoušku – I. kolo se dostavilo: 1000 uchazečů
Do II. kola postoupilo: 290 uchazečů
Na II. kolo se dostavilo:
 
275 uchazečů
Náhradní termín:
Počet uchazečů přihlášených na náhradní termín k dnešnímu dni: 48
Vydáno: 23. 6. 2009 / Odpovědná osoba: Marie Havlová