Promoce v plném proudu

V týdnu od 10. července probíhají promoce letošních absolventů 2. lékařské fakulty. Přinášíme několik aktuálních fotek a všem moc gratulujeme!

Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib (latinský) a přijímá od promotora diplom, který opravňuje užívat akademické tituly. Průběh promoce je stanovený Přílohou č. 2 Řádu imatrikulací a promocí. Promoční obřad se v dnešní ceremoniální podobě koná ve Velké aule Karolina (magisterské a doktorské promoce) nebo v Aule Profesního domu na Malostranském náměstí (bakalářské promoce) a uplatňují se v něm univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry).

Vydáno: 12. 7. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková