Nové uspořádání děkanátních kanceláří

Vážení návštěvníci děkanátu, od 1. listopadu 2018 se mění umístění a rozsazení jednotlivých oddělení a zaměstnanců v děkanátních kancelářích. Abyste nás i poté snadno našli, prosíme seznamte se s novým uspořádáním:

č. dv. oddělení
5 Oddělení pro vědu a výzkum: Mgr. Lucie Týfová, Mgr. Adam Zabloudil
6

Oddělení pro vědu a výzkum: Ing. Renáta Bourahi (vedoucí)

7 Personální a mzdové oddělení: Markéta Žilinová, Karolína Šobrová
13 Ekonomické oddělení: Ing. Rita Zdrubecká (vedoucí)
15 Ekonomické oddělení: Ing. Michaela Lukšanová, Bc. Pavlína Kopecká, DiS.
16 Ekonomické oddělení (faktury a majetek): Jana Maxmiliánová, Dana Kocmanová
17 Oddělení pro vědu a výzkum (granty): Mgr. Eva Veselá, Adriana Křáková
19 Personální a mzdové oddělení: Miroslava Klobková (vedoucí), Martina Karalová

SP

vlevo

Oddělení Ph.D. studia a zahraničích záležitostí: PhDr. Marta Hrušková (vedoucí), ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.

SP

vpravo

Ekonomické oddělení (správa majetku): Marie Rohošková

konkursní

místnost

Oddělení technické podpory: Zdeněk Procházka (vedoucí), Filip Linx, Michael Lasota

Ostatní kanceláře zůstávají se stávajícím obsazením.

Vydáno: 18. 10. 2018 / Poslední aktualizace: 29. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.