Nové logo 2. lékařské fakulty ke stažení

Fakulta začala v dubnu 2016 pilotně používat nové logo (obraz pelikána v kruhu), logotyp (kruhový obraz pelikána spolu s nápisem 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova) a písma Hrot (ozdobné) a Corbel (pro běžné použití; je součástí balíku písem MS Office).

Nyní poskytujeme logo a logotyp fakultní veřejnosti ke stažení. V příloze naleznete logo a logotyp ve vektorovém formátu (.ai) a ve formátu .png. Při použití respektujte prosím tato základní pravidla:

  • Ochranná zóna okolo loga, do níž nesmějí zasahovat jiné grafické prvky, činí ¼ průměru loga.
  • Barva loga a logotypu je červená, kód R237 G28 B41.
  • Logo a logotyp je možné používat pouze na bílém podkladu.
  • Minimální velikost loga je 1,5 cm.
  • Není povoleno provádět jakékoli zásahy do loga ani logotypu (do kresby, písem, barvy, včetně inverze barev).

Na požádání jsou k dispozici též logotypy pracovišť.

Tato pravidla budou podrobně rozvedena v manuálu nového vizuálního stylu fakulty; práce na něm dosud pokračují.

S otázkami na nové logo, jeho použití apod. kontaktujte prosím pracovníky Oddělení komunikace.

Vydáno: 18. 10. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.