Mimořádná cena rektora udělena Florianu Merklemu

Letošní Mimořádná cena rektora byla udělena Florianu Merklemu, studentu 6. ročníku Všeobecného lékařství (anglická paralelka) na 2. lékařské fakultě, za mimořádnou občanskou odpovědnost a lidskou obětavost. Florian Merkle z vlastních zdrojů iniciativně zorganizoval finanční sbírku k úhradě školného pro jeho kolegu z anglického programu, který nebyl schopen školné uhradit. Podrobnosti a jména dalších oceněných naleznete v tiskové zprávě.

Fotografie na této straně: RUK
Vydáno: 9. 3. 2017 / Poslední aktualizace: 13. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.