Jak naši senátoři docházejí na zasedání?

Akademický senát se na svém zasedání v květnu 2018 mimo jiné zabýval docházkou senátorů na zasedání senátu a schválil návrh zveřejnit při vyhlášení voleb do senátu přehled účasti senátorů na zasedáních.
Níže se můžete podívat, kolikrát byli jednotliví senátoři přítomni na zasedání.

Předseda AS doc. Ondřej Hrušák, místopředseda Adam Láznička


Zasedání se konala 15. 3. 2017, 19. 4. 2017, 24. 5. 2017, 7. 6. 2017, 18. 10. 2017, 15. 11. 2017, 20. 12. 2017, 17. 1. 2018, 21. 2. 2018, 21. 3. 2018, 18. 4. 2018, 16. 5. 2018 a 20. 6. 2018, celkem se tedy uskutečnilo 13 řádných zasedání plus jedno mimořádné, a to 29. 3. 2017.

Prof. M. Rygla vystřídal od května 2018 dr. E. Kočárek; V. Heřmana od června 2018 C. Horčička, D. Kolenčíka od června 2018 M. Pribiš.

Vydáno: 15. 11. 2018 / Poslední aktualizace: 16. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.