Blíží se volby rektora Univerzity Karlovy. Seznamte se s kandidáty

Do podzimní volby rektora naší univerzity opět vstupuje prof. Tomáš Zima, nově pak biolog Jan Černý, profesor Přírodovědecké fakulty UK. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta skončila ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 18.00. Seznamte se s profily kandidátů, které přetiskujeme s laskavým souhlasem editora z webu Přírodovědecké fakulty UK.


V pátek 20. 10. 2017 proběhne volba kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy. V současné chvíli jsou známi dva kandidáti: prof. Tomáš Zima, současný rektor, a prof. Jan Černý z Přírodovědecké fakulty UK.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., studoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze (1984–1990). Po přijetí na fakultu si představoval, že bude chirurgem. Prošel anatomickým kroužkem a chirurgickým kroužkem na II. chirurgické klinice. Po složení zkoušky z biochemie se věnoval experimentální práci, a tak od třetího ročníku studia zůstal věrný laboratořím I. chemie, kam chodil učit z Ústavu klinické biochemie. Od ledna 2012 vede spojený ústav I. chemie a klinické biochemie a vrátil se tam, kde začínal. Po promoci chtěl získat i klinickou praxi v interně. Vzhledem k jeho laboratorním pokusům s alkoholem a toxickými látkami mu alespoň teoreticky byla blízká hepatologie a gastroenterologie. Při nástupu na „kolečko“ na I. interní kliniku byl přidělen na oddělení E – nefrologii a dialýzu. Toto oddělení, nyní Nefrologickou kliniku, dosud neopustil. Na počátku roku 1999 přešel na nově ustavený Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky. V roce 2002 byla do ústavu začleněna cytogenetická laboratoř, v níž se poprvé setkal s fakultou a nemocnicí. Od září 2005 po sedm let vedl 1. lékařskou fakultu UK. V letech 2012–2013 byl proděkanem fakulty pro vnější vztahy. Od 1. 2. 2014 působí jako rektor Univerzity Karlovy.

Kontakt:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
e-mail:
tel.: 224 491 312–4
Webové stránky s plným zněním programu a možností podpory: https://www.tomaszima.cz/


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (*1970), vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 obor molekulární biologie a genetika. Je známý jako imunolog, pedagog a popularizátor vědy. Během doktorského studia působil v laboratoři profesora Václava Hořejšího na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde se věnoval studiu membránových mikrodomén. V letech 2000–2002 absolvoval postdoktorský pobyt na Harvard Medical School Harvardovy univerzity v Bostonu, kde se věnoval výzkumu nízkomolekulárních inhibitorů vezikulárního transportu, životnímu cyklu viru HIV a pracoval na modelu MHCII-GFP transgenní myši. Dnes působí jako vedoucí laboratoře buněčné imunologie na Přírodovědecké fakultě UK. Pracoval v řadě orgánů Přírodovědecké fakulty a v letech 2009–2013 byl proděkanem pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání,  v současné době je vedoucím Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK. Je také předsedou české Biologické olympiády.

Kontakt:
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
e-mail: 
tel. 721 604 168
Webové stránky s plným zněním programu a možností podpory: http://www.jan-cerny.cz/

Vydáno: 25. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.