Anglický program 2. lékařské fakulty získal akreditaci u Medical Board of California

Program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce, který zajišťuje 2. lékařská fakulta, získal akreditaci u prestižní Medical Board of California. Uznání programu výrazně zjednodušuje mezinárodním absolventům 2. lékařské fakulty pracovat ve Spojených státech amerických.

Fotografie prezentace: Stanislava Palowská


Uznání od California Medical Board je důležitý dokument, který usnadňuje našim absolventům hledat zaměstnání ve Spojených státech amerických. Tedy nikoli jen v Kalifornii, jak by se mohlo zdát. Je tomu tak proto, že postup, který v Kalifornii používají k prověření kurikula zahraničních institucí, je docela přísný a spoléhají na něj prakticky všechny státy USA. V době, kdy jsem byl za tuto záležitost odpovědný, jsem byl rád, že jsem mohl využít práci dr. Hany Trollmanové, jež celou žádost sestavila docela samostatně. Přesto celý proces trval několik let, kdy jsme odpovídali na mnoho otázek této komise, a mohu vám říci, že naprosto nebyly jen formální.

Nynější dobrá zpráva se týká jen mezinárodních studentů, neboť český program má tuto akreditaci již dlouho, stejně jako ostatní programy na lékařských fakultách Univerzity Karlovy.

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, PhD.

Vydáno: 29. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.