2. lékařská fakulta má tři nové profesory

2. lékařská fakulta má tři nové profesory. Prezident Miloš Zeman podepsal 19. června jmenovací dekrety prof. MUDr. Ondřeji Cinkovi, Ph.D. (Pediatrická klinika), prof. MUDr. Zdeňku Šumníkovi, Ph.D. (Pediatrická klinika), a prof. MUDr. Pavlu Dřevínkovi, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie). Dne 23. června jim je předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Milan Štech. Krátké rozhovory s novými profesory připravujeme.

Fotografie: MŠMT
Vydáno: 28. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.