Užívám si návratu do naší laboratoře

Fotografie: Michal Hladík (2. LF).

Druhou mladou vědkyní, která v roce 2017 získala jednu z cen Adamových, Cenu Vlasty Adamové, je MUDr. Michaela Nováková, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie). Přečtěte si krátký rozhovor.


Jak se máte a co v těchto dnech děláte?

Podzim pro mě většinou znamená období konferencí a pracovních schůzek. Je to vždy výborná příležitost nejen prezentovat vlastní data, ale i se dozvědět nové poznatky v oboru. Na druhou stranu se nyní těším na chvilku bez cestování a souvislejší práci zde v Praze. Podařilo se mi rovněž nedávno úspěšně ukončit doktorské studium a uzavřít další životní etapu.

Co vás v oboru zajímá a čemu se věnujete?

Studuji skupinu onemocnění, která patří mezi selhání kostní dřeně. Tato onemocnění jsou u dětí poměrně vzácná a ještě není zcela objasněna patogeneze u všech pacientů. Tomuto tématu se věnoval i oceněný článek. Podílelo se na něm mnoho kolegů z laboratoře i lékařů a bez skvělé spolupráce by bylo obtížné nashromáždit takto velké množství dat u jinak vzácného onemocnění. Já sama se věnuji především průtokové cytometrii, její standardizaci a použití pro studium hematologických onemocnění u dětí.

Oč jde v článku, jehož jste spoluautorkou a který byl oceněn?

U části pacientů se selháním kostní dřeně byla nedávno objevena mutace v genu GATA2. První práce se věnovaly především dospělým pacientům a specifickým kohortám (například pacienti s poruchou imunity, pacienti s Embergerovým syndromem a jiní). My jsme vyšetřili, jak častý je vznik selhání kostní dřeně na podkladě mutace GATA2 u dětských pacientů v České republice, a identifikovali jsme jejich specifický profil z hlediska laboratorních nálezů. Díky tomu můžeme pacienty suspektní pro nosičství mutace GATA2 přednostně vyšetřit, a urychlit tak diagnostický proces. Důležitá je i časná identifikace nosičů v rodině, neboť by mohli být vybráni jako dárci kostní dřeně.

Jak se vám líbí nový fakultní vizuální styl, a především v tomto stylu provedený nový diplom, který jste právě dostala?

Vždycky mi chvilku trvá si zvyknout na něco nového, ale musím říct, že se mi vlastně líbí čím dál tím víc. Je to příjemná a jednodušší kombinace barev a celkově je styl modernější, svěží.

Co vás čeká v nejbližší době?

Dokončujeme nyní práci na některých projektech a nastává doba přípravy publikací. Věnuji se dále hyperspektrální cytometrii. Snažíme se co nejvíce porozumět novým datům a maximálně využít výhody, které nám může poskytnout.

Jaké jsou vaše postátnicové plány?

Minulý rok jsem pracovala v laboratoři v německém Kielu, což pro mě byla velice cenná zkušenost. Nyní si tedy naopak užívám návratu zpět do naší laboratoře, kde máme nejen velmi přátelský kolektiv, ale i unikátní tým lidí, od kterých se stále mohu učit. Plánujeme rovněž pokračovat ve studiu selhání kostní dřeně, reálná podoba se bude odvíjet i od získání či nezískání grantové podpory, o kterou jsme zažádali.

Vydáno: 11. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.