Je to běh na dlouhou trať

MUDr. Matěj Kohutiar, Ph.D., školský zástupce přednosty, prozrazuje, co stojí za značným zlepšením Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie ve studentském hodnocení výuky. Rozhovor.


Je zlepšení výsledkem cílené nebo dlouhodobé snahy?

Zlepšení umístění v studentské anketě je samozřejmě výsledkem cílené a dlouhodobé snahy našeho ústavu zkvalitňovat výuku po všech stránkách.

Jak jste četli výsledky studentské ankety, na co jste se soustředili? Jak jste s výsledky dále pracovali?

Výsledky studentské ankety čtu několikrát. Poprvé, abych se zorientoval, podruhé, abych se nad komentáři zamyslel, a potřetí, abych vyhodnotil váhu jednotlivých sdělení. V poslední fázi nastupuje kritické hodnocení, hledání pozitiv a negativ, také doporučení a opatření co zlepšit a čemu se vyhnout. Výsledky ankety studují podrobně všichni kolegové, a mají tak možnost přispět svými připomínkami a implementovat doporučení do praxe.

Komunikovali jste dále se studenty, například ověřovali jste si, zda názory jednotlivců uvedené v anketě jsou názory více studentů a podobně?

V rámci interní ankety jsme sledovali spokojenost studentů s náplní a rozsahem praktických cvičení z lékařské chemie a biochemie ve druhém ročníku. Výsledky interního průzkumu byly ve shodě s výsledky ankety a s individuálními komentáři studentů, které velmi pozitivně hodnotily kvalitu výuky a také odbornost pedagogů. Řekl bych, že výsledky naší interní ankety měly vyšší výpovědnou hodnotu, protože o vyplnění dotazníku jsme požádali studenty na poslední výukové jednotce v akademickém roce, čímž byla zaručena vysoká účast a množství dat.

Na druhé straně bych ale rád zmínil, že se najdou i komentáře, které z podstaty věci nepovažuji za rozhodující. Jedná se zejména o odvážná tvrzení některých studentů, kteří, dle mého názoru, po absolvování čtyř semestrů medicíny zatím nemohou mít takový rozhled, aby pak mohli zodpovědně prohlásit, které poznatky a dovednosti jsou nebo budou pro jejich další vývoj a praxi relevantní. Chci tím reagovat na tvrzení typu: „Tohle jako doktor nikdy nebudu potřebovat.“

Co bylo při snaze o zlepšení nejobtížnější?

Každá změna vyžaduje čas a trpělivost, než přinese kýžený efekt, takže nejspíš to čekání – a myslím, že se vyplatilo, protože aktuální výsledky dokazují, že jdeme správným směrem.

Co šlo naopak snadno?

Často i za nepatrnými úspěchy stojí velké úsilí a píle. Jsem rád, že se kolegové změn nelekli, ba naopak, ponořili se hlouběji do své práce, a za to mají můj obdiv. Na tomto místě bych proto rád poděkoval kolegům Zuzaně Chmátalové, Tereze Popelkové, Honzovi Illnerovi a Pavlíně Šantorové, kteří stojí za výukou praktických cvičení a projektem skript Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie, která získala také cenu za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2015. Za podporu patří velké poděkování přednostovi našeho ústavu prof. Průšovi a také společnostem Roche, Siemens a Tecom. Vidíte, že tady jsme začali již v roce 2014, a výsledky se dostavily až teď, v roce 2017. Je to běh na dlouhou trať. Mezi naše vize patří vytvoření vlastního učebního textu z biochemie pro potřeby studentů naší fakulty a také hledání cest, díky kterým studenti pochopí, že znalosti dějů probíhajících na molekulární úrovni jsou pro studium klinických oborů klíčové.

Vydáno: 3. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.