Doc. Bláhová

Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.

Sama o sobě říká:

Přes všechny společenské problémy, které nás obklopují, mě medicina stále ještě těší.

Trocha historie:

1973–1979 Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Praha
1984   atestace I. stupně obor pediatrie
1989   atestace II. stupně obor pediatrie
2001   obhajoba habilitační práce, jmenování docentem pro obor pediatrie
2006   atestace – obor dětská nefrologie
1984–dosud Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, od roku 1989 jako vedoucí lékař kojeneckého oddělení
 

Současnost:

Pracuje jako vedoucí lékařka kojeneckého oddělení s jednotkou intenzivní péče. Nosná problematika tohoto oddělení je léčba pacientů nejnižších věkových kategorií s akutním a chronických selháním ledvin, péče o pacienty s totální parenterální výživou, dále cystickou fibrózou a všemi „emergentními“ stavy.

V kolegiu děkana:

Jako nová proděkanka pro studium klinických oborů si klade následující (sama říká zatím krátkodobé) cíle. „Ve vyšších ročnících akcentovat zkvalitnění praktické části výuky při zachování stávající klasické oborové výuky. Systém „logbooku“ by neměl být jen formální záležitostí, minimum praktických úkonů by studenti, především státnicových oborů, měli mít možnost absolvovat, když ne v průběhu klasické stáže, tak v době služeb, v odborných ambulancích, či v rámci mimomotolských stáži (jako příklad mohu uvést internu či pediatrii). Předpokládá se ale i patřičný zájem ze strany studentů, který by učiteli neměl být ignorován.“
Dále si přeje rozšířit praktickou část výuky (již v nižších v rámci propedeutiky, ale i vyšších ročnících) o výuku, nácvik a osvojení provádění invazivních výkonů v neodkladné a kritické péči na trenažérech a interaktivních modulech (kanylace periferního žilního systému, provádění lumbální punkce, katetrizace močového měchýře atp.
„Samozřejmě se také budu snažit udržet dobrou komunikaci mezi pedagogy a studenty a „komornější“ duch fakulty.“

Bulvární okénko – Květa Bláhová bez titulů a funkcí:
 
Máte nějaký oblíbený citát nebo přísloví, které vás provází?

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství (J. Werich).

Bez čeho se každý den po ránu neobejdete?

Ranní káva a přehled zpráv.

Co vám zaručeně udělá radost?

Hra na klavír, hudba prakticky všeho druhu, již 25 let abonentní předplatné na Českou filharmonii.

 
Co nám všem chce ještě říct (aneb Poselství na závěr)

Respektovat jeden druhého (studenty někdy s legrací označuji jako naše „následníky“), být kolegiální, a lidsky slušní. V době internetu, kdy pacienti či jejich rodiče shromažďují neustále informace o své nemoci a „všechno ví“, musí díky vaší profesionalitě vědět, že vy víte více nežli on a jeho problém vám není lhostejný.
 

Vydáno: 10. 3. 2010 / Odpovědná osoba: MUDr. Jana Djakow