White Coat Ceremony 2018

White Coat Ceremony je vyvrcholením orientačního týdne, který zahraničním studentům 1. ročníku ulehčuje začátek studia v cizí zemi. Letos slavnost proběhla 27. září.


Po dnech nabitých kurzem přežití na fakultě, hodinami češtiny, procházkami po důležitých místech (knihovny, součásti fakulty atd.) nebo teambuildingovými aktivitami přichází důležitá chvíle, kdy nováčci dostanou svůj první bílý plášť. Akce se každoročně koná v krásných prostorách Profesního domu za účasti děkana prof. Komárka, předsedy akademického senátu doc. Hrušáka a koordinátorky pro zahraniční studenty Mgr. Fabingerové. Pozváni jsou samozřejmě také rodiče nových studentů, náležitě pyšní na své potomky.

White Coat Ceremony, ač v zahraničí běžná, je v Čechách ojedinělá, nevíme o žádné jiné lékařské fakultě, která by něco podobného pořádala. Je to velice příjemná příležitost, kdy se nejen noví studenti, ale také rodiče mohou setkat s představiteli fakulty a při následném slavnostním rautu si popovídat. Už teď se těšíme na příště!

Vydáno: 19. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková