Vítězné tažení plavců

Zleva: Majo Teplan, Aleš Berounský, Jakub Tomáš, Martin Jirásek, Matěj Obšívač, Peter Valášek; zleva stojící: Tereza Malimánková, Lenka Štěrbová, Aneta Pučanová, Květa Skálová, Eliška Lenčéšová, Jana Dubská, Jitka Šrámková, Tomáš Zumer.

O úspěších fakultních týmů ve druhém kole Vysokoškolské plavecké ligy A a B píše PaedDr. Květa Skálová.


Ať chceme, nebo ne, přehoupl se nám letní semestr do druhé poloviny a proběhla druhá kola Vysokoškolské plavecké ligy A i B.

První kolo ligy B pořádal Ústav tělesné výchovy Matematicko-fyzikální fakulty v prosinci 2017, druhé kolo pak Pedagogická fakulta 9. dubna 2018. V obou kolech za naše fakulty, Druhou a Třetí lékařskou, závodilo družstvo mužů, které po součtu výsledků z obou kol obsadilo druhé místo.

Závodů ligy B se zúčastnili:

Druhá lékařská: Aaron Bush, Martin Fila, Róbert Lorencovič, Tonio Naka, Josef Bačuvčík, Jan Šimáček (1. ročník) a Aleš Berounský (4. ročník).

Třetí lékařská: Daniel Hanuščin, Samuel Hudák, Miroslav Peleška, Josef Růžička (2. ročník) a Matěj Obšívač (5. ročník).

První kolo náročnější skupiny A pořádal v prosinci Ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty a druhé kolo 18. dubna Katedra tělesné výchovy ČVUT. V této skupině již po několik let dosahují naši studenti vynikajících výsledků. V letošním akademickém roce dosáhli maxima, kdy vyhráli obě kola, a tudíž celkově obsadili první místo. Ve druhém kole deklasovali konkurenci z ostatních fakult této skupiny, neboť vyhráli všech pět individuálních disciplín i všechny tři štafety a nechali za sebou studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT, Fakulty sociálních věd UK, Vysokou školu ekonomickou, 1. lékařskou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu.

Nesmím samozřejmě opomenout účast družstva žen, jejichž výkon je nutné také vyzdvihnout, zejména ve druhém kole, kde účast poznamenala nemoc jedné plavkyně a v sestavách štafet jsem musela trochu improvizovat. Nicméně děvčata zaplavala také dobře. V prvním kole obsadila třetí místo a ve druhém kole druhé místo. V systému součtu umístění z obou kol na tom byla stejně jako VŠE, ale z podzimního kola měla VŠE vyšší bodový zisk, a tak naše děvčata obsadila celkově třetí místo za studentkami z FTVS a VŠE.

Závodů ligy A se zúčastnili:

Muži

Druhá lékařská: Martin Jirásek (1. ročník Fyzioterapie), Peter Valášek (2. ročník), Aleš Berounský, Jakub Tomáš, Marian Teplan (4. ročník)

Třetí lékařská: Tomáš Zumer (6. ročník), Matěj Obšívač (5. ročník), Daniel Hanuščin (2. ročník)

Ženy

Druhá lékařská: Eliška Lenčéšová, Tereza Malimánková (2. ročník) a Jana Dubská (5. ročník)

Třetí lékařská: Lenka Štěrbová, Diana Rochovanská, Jitka Šrámková (2. ročník), Aneta Pučanová, Rebecca Klímová (1. ročník Všeobecná sestra)

Myslím, že mohu s čistým svědomím poděkovat všem za výbornou reprezentaci fakult a jenom v skrytu duše doufat, že jim chuť zúčastňovat se nadále tréninků a závodů vydrží a budou nadále dokazovat, že ač studují velmi náročnou školu, dokáží vše skloubit tak, že zvládnou reprezentovat fakulty – a to výborně – i na sportovním poli.

Zároveň bych na tomto místě moc ráda poděkovala studentu Tomaši Zumerovi, jenž patří během šestiletého studia k nejlepším a nejsvědomitějším, které jsem kdy v plaveckém oddíle měla. Jak jsem měla možnost ho za šest let poznat, mohu o něm prohlásit, že je to vynikající student, výborný sportovec a férový a kvalitní člověk.

Přeji ti Tomáši, aby vstup do další životní etapy byl co nejlepší, aby se ti dařilo vše tak, jak si přeješ, a hlavně, abys zůstal stále takový, jakého jsem tě poznala. Díky.

PaedDr. Květa Skálová

Vydáno: 24. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.