Šedesát let motolské neurologie

Primář MUDr. Jan Országh

11. října 2017 oslavila motolská neurologie šedesát let svého trvání. Na pořádaném semináři si tuto historii připomněla. Jednotliví přednášející se zaměřili na srovnání diagnostických a léčebných postupů v neurologii v době založení kliniky a nyní. K nejpůsobivějším okamžikům semináře patřilo vystoupení primáře Jana Országha, který nejen zavzpomínal na vznik neurologie v Motole, ale přednesl i svoji dosud nepublikovanou báseň.


Historia magistra neurologiae

Neurologické oddělení s 55 lůžky bylo v naší nemocnici otevřeno v roce 1957. Jeho přednostou se stal významný neurolog, docent Karel Mathon, který přišel do Motola z nemocnice Na Františku. Nově vzniklé oddělení mělo původně pouze dva sekundáře, Jana Országha a Svatopluka Káše. Po nečekané smrti docenta Mathona v roce 1972 přišel do Motola docent František Hanzal s úkolem založit Neurologickou kliniku Fakulty dětského lékařství UK. To se ale podařilo až v roce 1976 profesorce Haně Krejčové, která poté vedla kliniku až do roku 1992. Postupně vybudovala elektronystagmografickou laboratoř, čímž byly položeny základy moderní neuro-otologie v ČR. V té době byla Neurologická klinika součástí jedné katedry spolu s Klinikou dětské neurologie a Dětskou psychiatrickou klinikou. Jednou měsíčně se scházeli akademičtí pracovníci všech tří pracovišť na společném zasedání katedry FDL UK.

Prof. Bojar, prof. Krejčová, primář dr. Országh

V letech 1992 až 2012 stál v čele Neurologické kliniky profesor Martin Bojar, který se zabýval zejména problematikou neuroinfekcí a rozvíjel dále elektrofyziologické laboratoře. V roce 1998 se klinika přestěhovala do nových prostor „modré budovy“, byla otevřena jednotka intenzivní péče, video-EEG monitorovací jednotka, došlo k dalšímu rozšíření laboratoří a postupnému rozvoji specializovaných programů.

Neurologie se dívá do budoucnosti

V roce 2012 se přednostou kliniky stal profesor Petr Marusič, známý vytrvalostní sportovec. Postupně dochází k ustanovení specializovaných center, mění se struktura výuky s větším důrazem na propojení problematiky dětské a dospělé, rozšiřuje se počet volitelných předmětů. V hodnocení studentů fakulty patří klinika tradičně k nadprůměrně hodnoceným akademickým pracovištím. Důležitou součástí je i postgraduální studium, na klinice působí sedm školitelů v oboru neurověd. Zvyšuje se vědecká aktivita, ve které klinika rovněž patří k nejlepším pracovištím fakulty. V této oblasti je významná mezioborová spolupráce s ČVUT a Akademií věd ČR, a zejména široká spolupráce mezinárodní. Řada pracovníků kliniky je členy mezinárodních vědeckých společností, členy panelů Evropské neurologické akademie a podílí se na významných výzkumných projektech. To už je současnost a budoucnost neurologie.

Budoucnost neurologie...
Docent Jeřábek

 

Primář dr. Tomek   
...budoucnost neurologie

 

Vydáno: 31. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková