Proběhl 6th Prague European Tutorial of Radiology

Ve dnech 5. až 16. června proběhl 6th Prague European Tutorial of Radiology, který zorganizovala Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Přečtěte si zprávu prof. Miloslava Ročka.


Ve dnech 5. až 16. června proběhl 6th Prague European Tutorial of Radiology, který zorganizovala Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Této evropské školy se zúčastnilo celkem 13 zahraničních účastníků z pěti zemí, dalším účastníkem byla studentka z Brazílie. Přednášející z Evropy, Asie, USA a též z Jižní Afriky byli vynikající.

Hlavními přednášejícími byli prof. Erika Rubešová ze Stanfordu, přední odbornice na dětskou radiologii, která převzala z rukou děkana diplom hostujícího profesora naší fakulty, prof. Leon van Rensburg z Jižní Afriky, přední odborník na ORL zobrazení.

Spolu s prof. Rainerem Rienmüllerem z Univerzity v Grazu, který se jako hostující profesor na této akci aktivně podílí, již připravujeme další ročník, PETRA 2018.

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.,
přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 26. 7. 2017 / Poslední aktualizace: 27. 7. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.