Posluchárny v areálu FN Motol po rekonstrukci opět slouží studentům

V pondělí 2. října byly za účasti rektora UK, děkana fakulty, ředitele FN Motol a mnoha dalších slavnostně otevřeny zrekonstruované posluchárny. Studenti tak zimní semestr zahájí v nových prostorách.


Otevření poslucháren se v hojném počtu zúčastnili zástupci fakulty, vedení nemocnice i studenti. Slavnostní atmosféru podtrhla svým jako vždy skvělým vystoupením medička Elizabeth Denysyuk, jejíž zpěv doprovázeli kolegové – studenti Štěpán Holub a Ludmila Kozáková. Poté už dostali prostor významní hosté a představitelé fakulty, univerzity i nemocnice, díky jejichž spolupráci se celý projekt podařilo úspěšně zrealizovat. Z úst děkana fakulty Vladimíra Komárka a zastupujícího ředitele nemocnice Pavla Budínského pak zaznělo jmenovité poděkování prof. Pavlu Kolářovi, který má na úspěšné rekonstrukci poslucháren velkou zásluhu.

 „Když jsme před několika lety s kolegy z 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole začali diskutovat o příběhu tří rezortů – Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a Ministerstva financí, myslel jsem, že se to nikdy nemůže povést,“ uvedl na úvod rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Modernizace objektu trvala 16 měsíců. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 140 milionů korun. Sto milionů korun bylo poskytnuto ze státního rozpočtu, 40 milionů korun z vlastních zdrojů FN Motol.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová byla naopak od počátku optimistická. „Jako úřednice jsem od začátku věřila, že zrovna tady se to podaří, protože tady byla vůle,“ prohlásila. Zdůraznila ovšem, že technicky dokonalé posluchárny jsou sice základ, ale samy o sobě nestačí, je třeba zlepšit platy a odměňování vysokoškolských učitelů.

Dispoziční řešení se oproti původnímu nezměnilo, podstatnou částí objektu jsou nadále posluchárny určené především pro výuku. Posluchárny jsou řešeny klasickým způsobem, tj. příkrým výškovým uspořádáním míst k sezení. Součástí celého bloku jsou i odpočinková respiria ve vstupních vestibulech, technické zázemí, menší učebny nebo sklady. Velká posluchárna má kapacitu 301 míst, dvě menší posluchárny – malá pravá a malá levá – každá 100 míst. Dvě malé učebny ve sníženém přízemí mají kapacitu 36 míst, dvě malé učebny ve 2. suterénu každá 22 míst a jedna učebna ve 2. suterénu 50 míst.

Objekt je vybaven nejmodernější AV technikou

„Máme krásné posluchárny, funkční a perfektní, co se týče audiovizuální techniky – takové, jaké si zaslouží jedna z nejžádanějších a nejlepších fakult Karlovy univerzity,“ myslí si děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek. Zástupce studentské komory akademického senátu Viktor Veselý pak dodal, že studenti ocení modernizaci posluchárenského bloku nejvíce. „Nové zázemí pro studenty bylo potřeba jako sůl,“ uvedl.

Velká posluchárna s promítacím plátnem umožňuje např. zobrazit dva nezávislé obrazy současně. Přednášející může zasahovat do obrazu interaktivně. Technika umožňuje videokonferenci v rámci FN Motol i do veřejné sítě. Pro tento účel jsou zde dvě kamery. Řečnický pult je vybaven záznamovou kamerou pro archivaci přednášek, dotykovým displejem pro ovládání AV techniky a jedním pevnými i jedním přenosným mikrofonem a náhledovým displejem. Systém umožňuje přímý přenos operací ze sálů FN Motol nebo z jiných nemocnic přes webové rozhraní.

Malé posluchárny jsou vybaveny AV technikou v menším rozsahu s ovládáním od řečnického stanoviště. Všechny základní funkce jsou stejné jako u velké posluchárny, tj. nastavení scény, možnost přímého přenosu operací ze sálů. Jsou zde také popisovací tabule. Promítání je možné z projektoru na katedře. Instalována je záznamová a náhledová kamera a záložní IP kamera pro celkové snímání prostoru.

Posluchárny jsou dále vybaveny systémem vnějšího zastínění a centrální vzduchotechnikou, která přispěje k dosažení komfortního prostředí pro posluchače a přednášející v průběhu celého roku. V posluchárnách a přilehlých prostorech je navrženo nové interiérové vybavení, díky kterému dojde ke zkvalitnění zázemí pro výuku.

Vydáno: 2. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková