Diskutovalo se nejen o zázracích mozku

Čtvrtá panelová debata, která proběhla na konci listopadu, sklidila díky báječným hostům velký úspěch, přestože se nakonec nemohl zúčastnit dr. Radkin Honzák. Debata probíhala formou příjemného a přátelského povídání neurochirurga prof. Vladimíra Beneše a děkana prof. Vladimíra Komárka, postupně se zapojili do diskuse i studenti.

Hovořilo se nejen o zázracích mozku, o zázracích neurologie a neurochirurgie, ale také o proměnách a rozvoji medicíny, o dnešní společnosti a současném dění ve světě. Pánové profesoři se studenty sdíleli své vzpomínky a zkušenosti. A na závěr předali studentům moudré rady do budoucna. Počet hostů dosáhl rekordních 358 – a to nejen studentů, ale také absolventů, profesorů, fyzioterapeutů, zdravotních sestřiček, uchazečů o studium na naší fakultě a dalších účastníků i z nemedicínských oborů. Opět jsem obdržela pozitivní zpětnou vazbu ze strany zúčastněných, což je další motivací v projektu pokračovat.

Anna-Marie Stejskalová

Vydáno: 20. 12. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková