Zápisky ze senátu (7. června 2017)

7. června proběhla schůze akademického senátu. Zápisky píše Barbora Vyhnánková, ilustrace dr. Adam Kalina.


Pozor, pozor! Je to tu! Volby na funkci děkana vyhlášeny!

A teď tedy k zasedání senátu.

Zprávy vedení fakulty nás upozornily na pár novinek, kterých jste si již mohli všimnout na webu. Za zdůraznění stojí, že program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce získal akreditaci u Medical Board of California. Dále pan děkan informoval o řešení a ladění souběhu histologie a embryologie s předmětem anatomie.

Dalším bodem programu byla výroční zpráva, kterou pan děkan započal slovy prof. Kouteckého:

Okolnosti, za kterých se odvíjela činnost 2. lékařské fakulty v uplynulém roce, byly ve více směrech nepříznivé. Práce vysokoškolských pracovníků zůstává stále nedoceněná, prestiž univerzitních učitelů klesá. Podmínky, ve kterých pracují, jsou mnohde nedůstojné a nesrovnatelné s podmínkami na zahraničních univerzitách. Uvedené a další okolnosti se začínají naléhavě projevovat výrazným úbytkem zájmu mladých odborníků o univerzitní kariéru. Pojem „poslání“ se z jejich myslí valem vytrácí.

Vedle toho pan děkan podtrhl narůstající zájem o studium a zvyšující se číslo kvalitních vědeckých publikací a uplynulý rok hodnotí spíše pozitivně. Kromě klasických záměrů fakulty je novinkou simulační centrum pro pregraduální studium a přestavba „hlavičky Žížaly".

Od posledního zasedání vešla v platnost nejen většina vnitřních předpisů naší fakulty, ale i Univerzity Karlovy. V reakci došlo ke změně stipendia pro doktorandy. Příznivou zprávou je, že celkově dochází ke zvýšení stipendia, dokonce naše fakulta jde nad rámec nařízení univerzity. Navazuje Vašek Heřman s posledními částmi vnitřních předpisů, doc. Hrušák: „Vašku, nechcete si vystudovat i práva?“

Zpátky k volbám. Díky patří legislativní komisi, která zpracovala manuál k volbě kandidáta na funkci děkana. Prvním vykročením k volbě je zvolení volebního výboru: Václava Heřmana, Adama Lázničky a dr. Dity Smíškové, která zahájila své členství ve výboru slovy: „Ale nebudu předseda.“ – „To se zvolí až ve výboru“, ozvalo se od Adama Lázničky. Můžete si tipnout, jakou pozici nakonec dr. Smíšková zastává. Pro nás je nejvýznamnějším datem 15. listopad, kdy proběhne první kolo děkanských voleb. Informace o tom, jak, kdy a kde podávat návrhy na kandidáty, naleznete v článku věnovaném pouze volbám. (Již brzy!)

Nakonec bych vás chtěla pozvat na Motolský parník, který vypluje 20. června v 19 hodin.

Barbora Vyhnánková

Vydáno: 14. 6. 2017 / Poslední aktualizace: 15. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.