Zápisky ze senátu (21. března 2018)

Další zasedání AS 2. LF UK proběhlo 21. března. Z vedení fakulty přišly informace ohledně stavebních postupů na Plzeňské a o plánu ministerstva na dalších deset let, který má navyšovat počty studentů lékařských fakult. Pan děkan ocenil zapojení studentů i pedagogů do výzvy #VyjdiVen. Dále vás chceme informovat, že 12. dubna se uskuteční Děkanský den, který bude provázen bohatým sportovním programem. Všichni jste srdečně zváni!

Pedagogická komise informovala o práci na zlepšení studentské ankety a definicích výukových jednotek (seminář, praktické cvičení atd.) za spolupráce s legislativní komisí. Sociální komise rozpracovává plán na zlepšení vybavení v prostorách Žížaly. Legislativní komise pracuje na interpretaci zákona o ochraně osobních údajů a ekonomická komise se zabývá navyšováním mezd zaměstnanců fakulty.

Slova se poté ujal místopředseda Adam Láznička. Shrnul průběh a výsledek výzvy #VyjdiVen. Podrobnější informace naleznete zde.

Závěrem vás chceme pozvat na Vědeckou konferenci a Noc fakulty, které se konají 25. a 26. dubna v areálu na Plzeňské.

Vydáno: 11. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková