Zápisky ze senátu (19. dubna a 24. května 2017)

Zápisky ze dvou posledních zasedání píše místopředseda senátu Adam Láznička, ilustrace dr. Adam Kalina.


Ačkoliv o sobě senát nedává příliš vědět, práce v něm neustává ani na chvíli a každá komise mezi schůzemi vykonává ohromnou práci. Vzhledem k tomu, že se dvě minulá senátní zasedání soustředila na tutéž záležitost, a to na vnitřní předpisy, rozhodli jsme se zápisky z obou spojit. Ale podívejme se nejprve na zprávy z děkanátu, a pak postupně projděme jednotlivé komise.

Zprávy vedení fakulty

Pro nás asi nejdůležitější je zpráva, že na přestavbě poslucháren se opět pracuje a nemocnice avizuje jejich dokončení do začátku nového semestru. V červnu by měla být také zahájena stavba další části Žížaly, tzv. ocásku. Všechna povolení jsou připravena, stačí do toho jen kopnout! Dále ještě zmíním, že proběhlo výběrové řízení na místo přednosty Pneumologické kliniky, stal se jím dr. Libor Fila.

Návštěva pana rektora

Senát měl na svém zasedání 24. května mimořádnou návštěvu – jeho magnificenci rektora Zimu. Rektor nás nejprve informoval o své schůzce s prezidentem a zástupci univerzity v Singapuru, jíž se zúčastnil těsně před návštěvou našeho senátu. Dopodrobna popsal jednotlivé chody tamního soirée a uznal, že prezident dbá na své zdraví – za celou dobu schůzky vykouřil pouhé tři cigarety. Po úvodu rektor představil program, s nímž se chce v následujícím období opět ucházet o funkci. Odkaz na jeho program naleznete níže. Jistě úctyhodné jsou jeho cíle podporování zahraniční mobility a bourání bariér mezi přírodovědnými a společenskými obory.

Legislativní komise

Vnitřní předpisy stanovují rámec života na fakultě, ať už se jedná o organizaci studia, jednání senátu, nebo vědecké rady či přidělování stipendií. V souvislosti se změnou Zákona o vysokých školách a následné změně vnitřních předpisů Univerzity Karlovy se musely přizpůsobit i fakulty a své předpisy upravit, v našem případě z gruntu přepsat. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval hlavně Vašku Heřmanovi, paní tajemnici Mudrové, fakultnímu právníku Kainovi a Michalu Říhovi, studentu Právnické fakulty, kteří nad předpisy strávili desítky až stovky hodin času. Ačkoliv jsme předpisy schválili na našem zasedání 19. dubna, legislativní komise AS UK nám je vrátila zpět... Tak jsme je opět upravili dle jejich připomínek a schválili (16 hlasy ze 16 potřebných ze 16 přítomných) na zasedání 24. května. Nyní jen musíme doufat, že velký senát tento pátek naše předpisy též schválí. Při tvorbě předpisů jsme se snažili maximálně vycházet z předpisů původních, přesto se nějaké změny projeví. Kromě Jednacího řádu senátu začnou všechny nové předpisy platit 1. října 2017, do té doby pro vás připravíme samostatný článek, kde bude výčet změn uveden.

Pedagogická komise

Pedagogická komise upozornila na nepříliš dobré výsledky studentů v zimním zkouškovém období ve 2. ročníku. Byl to impuls, aby se opět otevřelo téma předmětu Histologie a embryologie, který je nyní nešťastně učen v létě v prváku a v zimě ve druháku. Děkan a proděkan Kodet taktéž vyslovili názor, že vzhledem ke vztahu anatomie, histologie a embryologie by bylo dobré je vyučovat souběžně. Od příštího roku se tedy histologie s embryologií posouvají opět celé do prvního ročníku, přednostové Kachlík a Uhlík nyní připravují plán, podle kterého se bude koordinovat výuka stejných témat v obou předmětech v témže čase.

Děkan také informoval o přesunu bloku kardiologie ze 4. do 5. ročníku, volný týden pak vyplní prodloužení výuky soudního lékařství.

Sociální komise

Sociální komise se zabývá problémy, které vyvstaly se změnou pravidel půjčování knih (asi jste si všimli, že se výrazně zkrátily doby půjčení u krátkodobých výpůjček). Po domluvě s tajemnicí fakulty sestaví komise seznam učebnic, které jsou studenty nejvíce využívány. Tyto učebnice se pak dokoupí, aby jich byl pro všechny dostatek.

Ekonomická komise

Ekonomická komise se zabývala hlavně rozpočtem na příští rok. Prošla ho do jednotlivých podrobností a doporučila schválení senátem. Rozpočet byl odhlasován 19. dubna.

Závěrem připomínám, že všechna jednání akademického senátu jsou veřejná. Příští zasedání proběhne ve středu 7. června od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky (2. patro, uzel D).

Adam Láznička, místopředseda AS 2. LF UK

Vydáno: 31. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.