Zápisky ze senátu (16. května 2018)

Ačkoliv se dle programu zdálo, že dnešní senát bude končit půlhodinu po svém začátku, nakonec se ukázalo, že témat je víc než dost.

Nejprve předseda poblahopřál děkanu prof. Komárkovi k jeho nedávným narozeninám, zároveň jsme mezi sebou přivítali nového člena senátu, dr. Kočárka, který nahradil prof. Rygla.

Zprávy z děkanátu. Děkan informoval o tom, že do konce roku by mělo být jasno, jestli na pozemku FN Motol fakulta postaví svou multifunkční budovu. Poté zmínil nově vznikající spolupráci s lékařskou fakultou v Rabatu, s níž budeme moci uskutečňovat výměnné pobyty studentů, doktorandů i rezidentů. Padla zajímavá poznámka o „virtuálním těle“, výukové pomůcce anatomie, která by v budoucnu mohla nahradit „klasické“ kadavery. Oproti Rabatu chce děkan ale tuto pomůcku levnější a kvalitnější.

V nedávné době také proběhlo jednání děkanů lékařských fakult s premiérem v demisi Babišem. Z jednání vzešlo, že během následujících deseti let (snad) narostou prostředky pro lékařské fakulty o 6,5 miliardy a již v první polovině příštího roku by to mělo být 135 milionů. Budeme ale muset přijmout až o 15 procent více studentů. O setkání děkanů s premiérem Babišem se můžete více dočíst na webu vlády.

A nyní zprávy z komisí. Opět vládla komise pedagogická. Senát na její doporučení přijal usnesení, ve kterém žádá děkana o několik věcí. Jednak o to, aby zastropoval počet studentů v kruzích maximálně na 20, aby nedocházelo k přeplňování kruhů, a tím i k poklesu kvality výuky. Dále aby výuka seminářů probíhala současně pro nejvýše dva kruhy, a závěrem, aby přednostové dodržovali časovou dotaci přednášek a seminářů, která je daná akreditačním spisem. Kolegium děkana bude jednat o tomto usnesení příští týden.

Poslední zasedání akademického senátu v tomto akademickém roce proběhne 20. června od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky. Zasedání jsou otevřená všem, rádi vás zde uvidíme.

Adam Láznička
místopředseda akademického senátu 2. lékařské fakulty

Vydáno: 6. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.