Zápisky ze senátu (15. února 2017)

Ve středu 15. února proběhlo první zasedání nově zvoleného senátu 2. lékařské fakulty. Přečtěte si zápisky, v jejichž psaní se budou střídat Adam Láznička a Barbora Vyhnánková. Tento díl píše Adam Láznička, ilustroval dr. Adam Kalina.


Ve středu 15. února proběhlo první zasedání nově zvoleného senátu 2. lékařské fakulty. Schůzi zahájil prof. Kvapil jakožto předseda předchozího senátu a začalo se nejdůležitějším bodem: volbou nového předsednictva.

Každá komora volí nejprve dva zástupce ze svého středu, celý senát pak ze zvolených pedagogů volí předsedu a ze studentů místopředsedu senátu. Předsedou nového senátu byl zvolen doc. Ondřej Hrušák, místopředsedou Adam Láznička (4. ročník), oba byli zvoleni poměrem hlasů 15 ku 7. Dalšími členy předsednictva AS jsou doc. Pavel Dřevínek a Drahomír Kolenčík (5. ročník). Doc. Hrušák si pak potřásl pravicí s prof. Kvapilem a zaujal místo v čele stolu. Po volbě se senátoři ještě rozdělili do komisí, které se v nejbližších dnech sejdou, aby zahájily svou práci.

Pan děkan s paní tajemnicí následně informovali o novinkách z děkanátu. Vzhledem k novele o vzdělávání lékařů pan děkan navrhl, že v případě zájmu by bylo možné uspořádat besedu s doc. Havlasem, který se v problematice orientuje, aby studentům vysvětlil dopady novely na jejich další vzdělávání. V souvislosti s výroky ministra o tom, že by lékařské fakulty měly přijímat více uchazečů, děkan uvedl, že v letošním roce nesnížíme laťku pro přijetí a vezmeme dle původních záměrů 180 nejlepších uchazečů. Obě zprávy senát pozitivně kvitoval.

Co se týče stavebních projektů, přestavba Velké posluchárny stále probíhá dle plánu, a pokud vše půjde dobře, nový akademický rok již zahájíme v novém, moderním prostředí. Výstavba další části Žížaly je nyní ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. Děkan také zmínil již dlouho ohlašovaný plán vystavět v Motole multiúčelové středisko s velkým zaměřením na praktickou výuku pomocí modelů a simulátorů, budeme informovat, až budou známy další podrobnosti.

Závěrem bychom všechny chtěli pozvat na několik událostí: Nejbližší z nich je ples 2. lékařské fakulty, který se bude konat 25. února v Národním domě na Vinohradech. Dále je na pořadu Vědecká konference, která se uskuteční od 26. do 27. dubna a letos proběhne v Pelouchově posluchárně a vůbec v celé budově Žížaly.

Zvu všechny na příští zasedání akademického senátu, které proběhne 15. března v knihovně Neurologické kliniky (FNM 2D). Připomínám, že zasedání senátu jsou veřejná, může tedy přijít každý, kdo se zajímá o dění na fakultě!

Adam Láznička,
místopředseda akademického senátu 2. LF

Vydáno: 22. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.