Zápisky ze senátu (15. března 2017)

15. března proběhla schůze akademického senátu. Zápisky píše Barbora Vyhnánková, ilustrace dr. Adam Kalina.


15. března proběhla schůze akademického senátu. Zahájil ji předseda doc. Hrušák a mohlo se začít.

Hlavním bodem programu byla změna v udělování akreditací. Děkujeme prof. Kodetovi za objasnění otázek ohledně pokynů z rektorátu Univerzity Karlovy. Národní akreditační ústav vytvořený novelou vysokoškolského zákona v září 2016 bude nově udělovat tzv. institucionální akreditace. Např. Univerzita Karlova může požádat o udělení akreditace v jedné nebo více oblastech vzdělávání (viz přílohu zákona na webu Zákony pro lidi), a pak s ní naložit dle svého. Vnitřní akreditace oborů na univerzitě bude tedy v rukou rektorátu a vědecké rady. Účelem zákona je sejmout potřebu státní kontroly ze zavedených důvěryhodných vysokých škol a umožnit lepší sledování těch ostatních. Nicméně v tento okamžik zůstává metodika hodnocení v rámci univerzity zahalena mlhou...

Akademický senát schválil přejmenování Anatomického ústavu 2. LF UK a Farmakologického ústavu 2. LF UK na znění, které lépe ladí s názvy ostatních ústavů: Ústav anatomie 2. LF UK a Ústav farmakologie 2. LF UK. Dále bylo odsouhlaseno, aby Fotolaboratoř nebyla postavena na stejnou úroveň jako ústavy a kliniky fakulty. Nyní bude součástí Oddělení pro web a média, které spadá pod děkanát.

Následující bod se týkal zpráv z komisí. Pod senát spadají čtyři komise: ekonomická, legislativní, pedagogická a sociální. Největší debatu vyvolali členové pedagogická komise, kteří spojili rozvržení předmětů v druhém ročníku s nízkou úspěšností studentů v zimním zkouškovém. Komise se bude nadále touto problematikou zabývat, lepší analýzu bude možné vytvořit až na konci akademického roku.

Na návrh pedagogické komise také senát přijal usnesení (které je spíše jen připomenutím staršího usnesení), aby ústavy a kliniky zveřejnily své reakce na výsledky studentské ankety. Nutno zmínit poznámku dr. Smíškové, že někdy nemá pracoviště vůbec na co reagovat. Proto prosíme studenty, aby věnovali anketě pár minut.

Místopředseda Adam Láznička přinesl novinky ohledně SISu. 14. března proběhlo Fórum uživatelů SISu svolané studijní komisí AS UK. Novinky jsou následující: Nový SIS bude připraven ke spuštění asi za měsíc, aby se však nenarušila výuka, dojde k jeho spuštění během léta. Nutno upozornit, že zavedení nového SISu bude probíhat postupně. V létě se zprovozní například úvodní strana, informace o předmětech nebo rozvrh. Přihlašování na zkoušky nebo volitelné předměty bude ještě nějakou dobu běžet v současném systému. SIS vypadá uživatelsky i graficky velmi přívětivě. Snad se nám brzy podaří sehnat alespoň nějaké náhledy pro studenty.

Chtěla bych na závěr upozornit studenty, že prospěchové stipendium dorazí na účty do konce března.

Připomínáme, že zasedání akademického senátu jsou veřejná. Zveme vás na příští zasedání, které proběhne 19. dubna od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky (chodba C/D, 2. patro).

Barbora Vyhnánková

Vydáno: 22. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.