Výzva Vyjdi ven a výstražná stávka studentstva

Studentská komora akademického senátu 2. lékařské fakulty UK podporuje výzvu ústavním představitelům České republiky, organizuje podpisovou akci a vyzývá k připojení ke studentské stávce ve čtvrtek 15. března.


Vážené studentky, vážení studenti,

jistě jste v poslední době zaznamenali zesilování dlouhodobého trendu, kdy se jednání ústavních činitelů České republiky pohybuje přinejmenším na hraně ústavních, ale i společenských a etických zvyklostí.

To, co probíhá v naší zemi, je podle našeho názoru nepřijatelné a nedůstojné: jmenování trestně stíhaného politika předsedou vlády, podpora extremistických stran, personální čistky na ministerstvech a ve státních institucích, útoky na veřejnoprávní média atd.

Z těchto důvodů se studentská komora akademického senátu 2. lékařské fakulty rozhodla plně podpořit výzvu #VyjdiVen. Výzva žádá, aby:

1. prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou;

2. vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky;

3. Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.

S výzvou souvisí i výstražná stávka studentstva, která proběhne ve čtvrtek 15. března (na Mezinárodní den proti policejní brutalitě) od 12.00 do 12.30. Během této doby budete moci v prostoru před Velkou posluchárnou a též před Pelouchovou posluchárnou podpořit svým podpisem výzvu, jejíž plné znění naleznete v příloze níže.

Účast všech studentů na protestní akci je dobrovolná! Zvažte prosím svou případnou neúčast ve výuce, případně se s vyučujícími zkuste v dobrém domluvit – jistě budou shovívaví. Celou akci podpořil děkan fakulty.

Pokud budete v průběhu stávky pořizovat fotografie a psát příspěvky na sociální sítě, prosíme, označte je dvěma hashtagy: #VyjdiVen a #2lf.

Má to smysl!

Jménem SKAS 2. LF UK
Adam Láznička

Odkaz na výzvu: https://drive.google.com/drive/folders/1U3PFO-7BqqV5eou9N7sOQwbfYWJ52QcS

Odkaz na FB událost 2. LF UK: https://www.facebook.com/events/1705147082877592/

 

Vyjádření děkana 2. lékařské fakulty

Podporuji požadavek studentské komory akademického senátu 2. lékařské fakulty UK, aby naši studenti mohli ve čtvrtek 15. března mezi 12. až 12.30 vyjádřit svůj občanský postoj podepsáním výzvy „Vyjdi ven“.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vydáno: 13. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.