Po stopách listopadu 1989 na fakultě ve fotografiích

K připomenutí 17. listopadu 1989 jsme připravili fotogalerii snímků, které zachycují listopadové dni na fakultě, shromáždění lékařů ve Velké posluchárně před generální stávkou (27. listopadu 1989) a besedu se studenty za studentské stávky. Oslovili jsme některé aktéry a požádali je o vzpomínku na to, jak tyto dni, včetně momentů zachycených na fotografiích, prožívali. Autory snímků jsou prof. Pavel Seeman (Klinika dětské neurologie) a fotograf Michal Hladík, jenž v oné době působil na fakultě (a letos se na fakultu vrátil).


Foto: Michal Hladík (2. LF)
Ze shromáždění lékařů ve Velké posluchárně před generální stávkou

 

Prof. Jan Janoušek (Dětské kardiocentrum, FN Motol)

Byl to tehdy takový kalup, že si nevzpomínám na žádné zvláštní detaily. Zbyl jen pocit radosti, který jsme tehdy měli, že to konečně ruplo a že se režim zhroutil. Na rozdíl od dalších na fotografii – MUDr. Pavla Vepřeka, budoucího ředitele FN Motol, a MUDr. Martina Bojara, polistopadového ministra zdravotnictví, jsem se v návaznosti na listopad 1989 nevěnoval žádné politické činnosti ani řídící funkci. (Číst dál)

MUDr. Pavel Vepřek (Nemocnice Plzeňského kraje)

Chvíle na fotografii jsem prožíval velmi intenzivně. Převládal pocit opojného a nadšeného překvapení z toho, že se dějí věci, o kterých se do té doby dalo jen marně snít. Pak tu byla tréma, ruku v ruce s odpovědností, protože do té doby jsem nikdy nemluvil o svých představách před tolika lidmi a mé rétorické nadání bylo nevalné. Byť někde podprahově byl schovaný strach ze zásahu milicionářů a armády, daleko silnější byla radost z toho, že jsme se rozhodli poprat o svoji budoucnost a zvítězit. (Číst dál)

Prof. Martin Bojar (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

Zastupoval jsem nemocniční aktivisty a „rebely“ z nemocničního Občanského fóra, neb jsem od dopoledne 21. listopadu 1989 začal na ambulanci Neurologické kliniky vyšetřovat oběti příslušníků zásahového pluku Ministerstva vnitra na Národní třídě, které mi posílali chirurgové z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice na Františku. (Číst celý text)

 

Ze shromáždění lékařů ve Velké posluchárně před generální stávkou
Foto: Michal Hladík (2. LF)

 

Prof. Jan Marek (Great Ormond Street Hospital, Londýn)

Demonstrace 17. listopadu se konala den po mých třicátých třetích narozeninách. Byla mimořádná svojí masovostí. Jako většina účastníků jsme s kolegou Janouškem a sestrou Alicí Řezníčkovou vyrazili z Albertova. Pochod Prahou mi přinesl mimořádně silný, emočně úplně jiný zážitek než předchozí demonstrace. Na jedné straně tu byla obava, zda po nás nejdou, na druhé straně ale pocit svobody, volnosti a radosti – ten daleko silnější. Až do příchodu na Národní třídu. Vše, co se tam událo, je detailně popsáno. Narůstající nervozita, čekání – na co? –, pasivní rezistence. Při jedné z opakovaných výzev k opuštění prostoru to Honza Janoušek nevydržel s nervy a odešel. Zůstali jsme s Alicí sami až do konce.

Při útěku známou uličkou v podloubí na rohu Mikulandské ulice jsem byl docela brutálně zbit, jednomu úderu směřujícím obuškem na hlavu jsem nastavil ruku a utrpěl zlomeninu ulnární kosti. Pamatuji se velmi detailně, že jsem zůstal docela dlouho sedět v šoku na chodníku za Národním divadlem. Alici jsem ztratil. Nepamatuju si přesně, jak jsem se dostal domů, myslím, že mne někdo našel a přijeli pro mne sousedi. Druhý den jsem byl po RTG ošetřen a sádru mám schovanou dodnes. (Číst celý text)

 

Foto: Pavel Seeman
Beseda členů stávkového výboru se studenty ve Velké posluchárně
 
Dr. Zlatko Marinov

Na shromáždění před generální stávkou jsem již prožíval chvíle vítězství. Entusiasmus začal pozvolna nahrazovat pocity odpovědnosti za svobodnou budoucnost, které se blížily s ukončením studentské stávky. Zvažoval jsem, že pojedu pomáhat při krvavých nepokojích v Rumunsku. Nakonec však zvítězila obrovská chuť nejen konečně svobodně studovat pediatrický směr, ale i dohnat znalosti z interny – bez balastu marxismu-leninismu a zeleného mundůru vojenské katedry. (Číst dál)

 

Foto: Michal Hladík (2. LF)

Předvolební plakáty prvních voleb do fakultního akademického senátu v roce 1990.

 

Beseda členů stávkového výboru se studenty ve Velké posluchárně
Foto: Pavel Seeman

 

Beseda členů stávkového výboru se studenty ve Velké posluchárně
Foto: Pavel Seeman

 

Beseda členů stávkového výboru se studenty ve Velké posluchárně
Foto: Pavel Seeman

 

Dr. Jana Bartošová (Pediatrická klinika)

Nepatřila jsem mezi nejodvážnější, tak jsem se poprvé demonstrací za svobodu účastnila až asi 21. listopadu na Václavském náměstí. Atmosféra byla neopakovatelná a vháněla mi každou chvíli slzy štěstí do očí. (Číst dál)

 

Beseda členů stávkového výboru se studenty ve Velké posluchárně
Foto: Pavel Seeman

 

Předvolební plakáty z první svobodné volby děkana
Zapůjčila Petra Keslová
Vydáno: 12. 11. 2018 / Poslední aktualizace: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.