Obnovíme senátní témata

Na prvním zasedání fakultního akademického senátu v novém složení 15. února byl předsedou zvolen doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Přečtěte si jeho úvodní slovo k práci senátu v následujícím dvouletém období.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., působí
na Klinice dětské hematologie a onkologie,
vede laboratoř CLIP – cytometrie.
V letech 2006–2014 byl děkanem 2. LF UK.
Od 15. 2. 2017 je předsedou
akademického senátu 2. LF UK.
 

Akademický senát je tvořen 24 lidmi, kteří jsou ochotni udělat něco pro fakultu, nad rámec svých pracovních nebo studijních povinností a dostali k tomu důvěru svých kolegů v akademické obci. Důležitou rolí senátu je pochopitelně zvolit děkana (a to bude naším úkolem v roce 2018), ale nesmíme se omezit jen na děkanské volby. Mrhali bychom tak elánem, který nově zvolení senátoři mají. Dále jsou tu dokumenty, jejichž schválení senátem je technickou otázkou. I zde platí: Když se jednání akademického senátu omezí na tyto nudné (byť někdy důležité) procedury, může to v senátorech zadupat jejich původní nadšení nebo aspoň chuť něco dělat. A to nechceme. Navážu na vše dobré, co jsme zdědili z minulého funkčního období, a pokusím se poučit z doby, kdy jsem byl sám předsedou nebo děkanem a na zasedání senátu docházel. Včetně chyb, kterých jsem se pochopitelně dopouštěl.

Spolu s ostatními členy předsednictva hodláme obnovit „senátní“ témata, čili otázky, kterým zasvětíme většinu jednotlivých zasedání. Jsou to témata jako je organizace výuky, včetně funkčnosti SISu, finanční otázky typu přehled fiskálních přítoků do fakultního rozpočtu, struktura fakultního rozpočtu, jeho transparentnost, struktura platů zaměstnanců a další. Nemá příliš velkou cenu sborově lamentovat třeba nad nedostatečnou výší příjmů fakultních zaměstnanců, byť je to pravda, ale musíme se zamyslet, co můžeme udělat pro nápravu. Věřím, že diskuse nad některými otázkami může být přínosná pro senátory i pro vedení fakulty. Možná to bude znamenat, že se některá zasedání protáhnou, ale to nám jistě senátoři odpustí.

Jsou sice témata, nad nimiž je člověku přinejmenším smutno, ale nemáme se zas tak špatně. Zvlášť když svět fakulty porovnáme se „světem venku“. Děláme dobrou medicínu a připravujeme mladou generaci pro medicínu budoucnosti. Naši studenti mají chuť studovat, máme samosprávu, můžeme ovlivňovat, co učíme a jak. Výuka sice chvílemi „skřípe“, ale to je především důsledkem nedostatků v organizaci, nikoliv tím, že bychom měli špatné pedagogy nebo nemožné studenty. Organizační nedostatky tu byly vždycky a většinou se odstraňují, moc nových negenerujeme. A hlavně – nikdo je nechce udržovat zbytečně při životě. Takže stačí, když na ně akademický senát poukáže, případně nabídne možnou nápravu. Jsou problémy, které jsou spojeny se světlem na konci tunelu. Jak čtenáři našeho webu vědí, vedení fakulty sehnalo veškeré finance pro obnovu poslucháren ve FN Motol, takže nyní se kompletně rekonstruují. Prostory pro výuku jsou tedy sice dočasně stísněné, ale máme se na co těšit.

Máme dobré studenty ve všech oborech, vybíráme si ty nejlepší. I mezi uchazeči o placené studium si vybíráme a jejich kvalita i motivovanost stoupá. Fakulta se snaží studentům ze zahraničí ulehčit příchod do náhradního domova. Sem tam, jsou-li příležitosti, se navazují přátelství mezi studenty v angličtině a v češtině. Mezinárodní rozměr fakultu i univerzitu obohacuje, možná o to víc, že dnes někteří spíš hledají kde postavit jakou zeď či natáhnout ostnatý drát.

Velmi opatrně musíme hodnotit snahy vlády o navýšení počtu mediků coby náplast na nedostatek lékařů. Pokud by vláda chtěla bojovat s nedostatkem lékařů, měla by použít účinnější metody než snažit se narvat co nejvíc studentů do poslucháren a na pokoje pacientů. Mimo jiné by mohla administrativně i finančně podpořit lékaře, kteří se vrátí ze zahraničí, poskytovat stipendia vázaná na obor a lokalitu a podobně.

Coby předseda se budu snažit, aby senátoři, kteří pochopitelně reprezentují různé názory na fakultní dění, byli vyslyšeni a aby měli prostor svoje nápady tvořivě využít. Chcete senátu předat svoje nápady a náměty? Můžete kontaktovat někoho ze senátorů, přijít na zasedání, zapojit se do některé senátní komise, případně všechny tři možnosti kombinovat.

Jménem všech senátorů přeji čtenářům našich stránek hezké jaro 2017.

doc. Ondřej Hrušák,
předseda akademického senátu

Vydáno: 28. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 1. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.