Administrativní problémy AZV ČR – otázky a odpovědi

Zveřejňujeme odpovědi předsedy Agentury pro zdravotnický výzkum na stížnosti proděkana Jana Trky týkající se nefunkčního databázového softwaru AZV. Komentář píše prof. Trka.


V polovině ledna jsem jménem vedení fakulty odeslal na několik míst stížnost na nefunkční databasový software Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR – všem držitelům grantů AZV jistě netřeba dále nic říkat... Pro ostatní jen krátké vysvětlení – poté, co AZV ČR odmítla používat grantový software úspěšně sdílený s Grantovou agenturou ČR, rozhodla se vyvinout svůj vlastní (ano, na čas bylo dosaženo ideální situace, kdy granty bylo možno podávat identickým způsobem pro dvě hlavní grantové agentury pro biomedicínský výzkum – samozřejmě v Čechách takto logická situace nemohla trvat dlouho!). V okamžiku podávání dílčích zpráv za rok 2017 nový systém zcela zkolaboval. Tolik na vysvětlenou.

Prof. Ryska, předseda AZV ČR, mne ve své odpovědi požádal, abych ji tlumočil pracovníkům fakulty, což se podle mého názoru nejlépe stane jejím kompletním zveřejněním. Já si dovolím komentovat tři závěry ze zmíněné odpovědi:

  1. Stížnosti členů lékařské vědecké komunity byly jen okrajové a samotného softwaru GRIS se prakticky netýkaly. Účelům grantových soutěží GA ČR úspěšně vyhovuje řadu let.
  2. Rád bych viděl srovnání „finančních a administrativních nároků“ ze strany GA ČR a ceny a administrativních nároků současného zoufalého stavu.
  3. Za opravdu podpásový argument pak považuji výhružku, že další variantou řešení situace s nefunkčním softwarem bylo nevyhlášení soutěže. Neboli: udělali jsme chybu, ale buďte rádi, protože jako trest za naši chybu jsme mohli vám zastavit přísun peněz. (Odhlédněme od faktu, že situace zkomplikovala v tuto chvíli zejména podávání dílčích zpráv již běžících výzev...)

Takže, shrnuto dohromady – držme si palce, ať ministerští úředníci neudělají nějakou další fatální chybu, a vědci tím pádem (logicky přece) nepřijdou o peníze na výzkum.

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Vydáno: 12. 2. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.