Opustil nás doc. Václav Smetana

Ve čtvrtek 2. srpna 2018 zemřel docent Václav Smetana. Poslední rozloučení se bude konat v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře ve středu 8. srpna 2018 v 11 hodin. Na emeritního přednostu motolské ortopedie vzpomíná prof. Tomáš Trč.


Doc. MUDr. Václav Smetana se narodil v Praze v roce 1934. V letech 1952–1958 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. Nastoupil jako sekundář na chirurgickém oddělní nemocnice v Náchodě a od roku 1960 v nadúvazku pracoval jako první vedoucí lékař – anesteziolog OÚNZ a okresní tělovýchovný lékař. Po atestaci z chirurgie v roce 1962 nastoupil po konkursním řízení jako sekundář na 2. ortopedickou kliniku prof. Hněvkovského v Praze.

Prošel všemi stupni klinické hierarchie až na místo odborného asistenta. Kromě obecné ortopedie a dětské traumatologie byl zpočátku i druhým anesteziologem kliniky. Zabýval se vrozenými vadami (LCC, EQV), od roku 1965 vedl kartotéku léčených nádorů a byl pověřen vedením septické ortopedie na klinice. Od roku 1970 se začal soustavně věnovat problematice neurogenních postižení pohybového aparátu se speciálním zaměřením na DMO. Spolu s dr. Zajícem prováděl na klinice první prolongace dle Gudušauriho a Ilizarova, v roce 1989 implantoval první TEP lokte na klinice.

Při plánovaném zrušení dospělé části kliniky odešel v roce 1980 na místo přednosty ortopedicko-traumatologického oddělení OÚNZ Kolín. V letech 1983–1991 byl krajským odborníkem pro ortopedii Středočeského kraje a členem poradního sboru hlavního odborníka MZ. Během kolínského působení s trojnásobným pobytem u prof. Ilizarova rozvinul techniku prolongace končetin, zřídil třicetilůžkové oddělení septické ortopedie a v Kolíně soustředil rozsáhlou operativu DMO. V roce 1990 se stal ředitelem OÚNZ v Kolíně.

Od roku 1965 pracoval intenzivně ve sportovním svazu invalidů jako sekretář a do roku 1992 jako předseda, byl spoluzakladatelem mezinárodního paralympijského výboru (1988) a členem čs. olympijského výboru. Sám tělesně postižený získal řadu mezinárodních úspěchů na mezinárodních sportovních hrách (titul MS ve volejbale a plavání a další). Za svoji činnost obdržel v roce 2009 státní vyznamenání z rukou presidenta republiky (rozhovor, který při té příležitosti vznikl pro fakultní web, můžete číst zde).

Po svém návratu na kliniku na místo přednosty, v roce 1990, habilitoval v roce 1992. Na klinice rozvinul znovu operativu dospělých ve staré historické budově v celém rozsahu oboru (včetně TEP kolena, necementovaných TEP kyčle a dalších náhrad) a při podpoře dosavadních aktivit dětské části kliniky v Motole (traumatologie, onkochirurgie, spondylochirurgie a léčení vrozených vad i systémových onemocnění) rozšířil operativu neurogenních onemocnění pohybového aparátu.

Vždy se snažil udržet nejen odbornou úroveň kliniky (mnohdy i samotnou existenci kliniky při opakovaném nesmyslném stěhování), ale i lidský, přátelský duch tohoto pracoviště, a to se mu bezesporu dařilo. Po odchodu z vedení kliniky v roce 1997 dlouho zůstával v kontaktu jako emeritní přednosta a byl hlubokou studnicí vědomostí pro celý kolektiv kliniky. Stále si udržoval ambulanci, staral se o své pacienty prakticky do konce života. Bude jistě jim, a hlavně nám, členům kliniky, chybět!

Čest jeho památce!

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA,
přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 6. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková