Odešel prof. Jaroslav Blahoš

Fotografie: ČLS JEP

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., byl dlouholetým předsedou České lékařské společnosti JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog; od roku 1969 působil na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2. lékařské fakultě) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, do roku 1992 byl přednostou Interní kliniky. Přečtěte si nekrolog na webu ČLS.

Vydáno: 29. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.