Tvůrčí počin roku 2017

Fakultní nemocnice v Motole každý rok vyhlašuje cenu pro Tvůrčí počin roku. Letošní ocenění získala MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Vydáno: 7. 12. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková