Pozvánka

na zasedání AS, které se bude konat 

ve středu 7. června 2017 od 14:30
v knihovně
Neurologické kliniky, uzel D, 2. p.

Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 24. 5. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
  k vyjádření AS 2. LF UK:
  • Výroční zpráva 2016 (podklady v příloze)
  • Principy pro stipendia studentů DSP (podklady v příloze)
  • Dlouhodobý záměr 2. LF UK (podklady v příloze)
    
 5. Vnitřní předpisy
   
 6. Vyhlášení voleb děkana 2. LF UK (podklady v příloze)
   
 7. Zprávy z komisí
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Různé

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda AS 2. LF UK


Omluvu při neúčasti na zasedání oznamte, prosím, sekretariátu AS,
tel.: 22443 6801, e-mail: .

Vydáno: 6. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 1. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová