Pozvánka

na zasedání AS 2. LF UK, které se bude konat

ve středu 15. listopadu 2017 od 14.30
v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. p.

Program:

  1. Zahájení a uvítání hostů
     
  2. Volba kandidáta na funkci děkana 2. LF UK
     
  3. Různé

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda AS 2. LF UK


Omluvu při neúčasti na zasedání oznamte, prosím, sekretariátu AS,
tel.: 22443 6801, e-mail: .

Vydáno: 6. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 8. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová