Pozvánka

na zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK,

které se bude konat 

ve středu 15. března 2017 od 14.30
v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. p.

 

Program:

  1. Zahájení a uvítání hostů
  2. Volba skrutátorů a schválení programu
  3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 2. 2017
  4. Zprávy vedení fakulty
  5. Zprávy z komisí
  6. Struktura personálních nákladů na pracovištích
  7. Zprávy ze senátu UK
  8. Úložiště senátních dokumentů / intranet AS
  9. Různé

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda AS 2. LF UK


Omluvu při neúčasti na zasedání oznamte, prosím, sekretariátu AS,
tel.: 22443 6801, e-mail: .

Vydáno: 6. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 8. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová