Ostatní, jinak nezařazené dokumenty

0

Podmínky pro přijetí podle § 49, odst. 3 Zákona č. 111/98 Sb. O vysokých školách v platném znění

Platnost: 4. 9. 2017
Účinnost: od 1. 11. 2017