0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

0

The event takes takes place on 29 May at the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Five Second Faculty students who will send a motivation letter can participate free of charge.

0
0

Mezinárodní popularizační soutěž – jde o prezentaci vědeckých projektů/nápadů během tří minut v angličtině před odbornou mezioborovou porotou a publikem. Zájemci se mohou hlásit do 8. dubna.

0

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy mohou žádat o přidělení tzv. startovacích bytů. Žádost musí podpořit vedení fakulty, nejzazším termínem pro podání na 2. lékařské fakultě byl stanoven 15. duben 2018...

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2017/2018.

0

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýzy potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Do 30. 4. 2018.

0

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

0

Žádosti do 31. 3. 2018.

0

Pořádá IPSC.

0

Vážení zaměstnanci 2. lékařské fakulty, připravili jsme pro vás možnost prezentovat se na fakultním webu. Každý zaměstnanec fakulty má na fakultním webu k dispozici svůj uživatelský profil...

0

Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2018.

0

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce, včetně mobility pracovníků.

0

The call for applications for the 2018 Scientific Prizes of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Medicine has been launched...

0

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.
Předpokládaný termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro standardní, juniorské a bilaterální projekty je konec února 2018.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol