0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy na podzim 2017.

0

25. 10 v počítačové učebně ÚVI v pavilonu č. 7

0

Termín podávání žádostí – 1. prosinec 2017.

0

V  době od 16. 10. 2017 bude pokladna otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Jedná se o vzdělávací kurzy, jejichž náplň má pomoci s rozvojem kariéry. Mimo jiné mají posloužit k rozšíření již získaných teoretických poznatků o dovednosti týkající se jejich aplikování v praxi.

0

Odborné odpoledne u příležitosti 60 let od vzniku neurologického oddělení v Motole se koná ve středu 11. října 2017 od 15 do 18 hod. Pozvánka a podrobnosti v příloze.

0

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

1

Financování vysokých škol. Seznamte se s programem právě probíhajícího Týdne pro vzdělanost.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií

Platnost: 27. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Doktorské studium od podzimu 2018. Termín pro podávání přihlášek je 2. listopadu 2017.

0

Termín pro odevzdání přihlášek: 16. 11. 2017.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Srdečně zveme na tradiční slavnostní koncert 2. lékařské fakulty a FN Motol. Ve Velké aule Karolina tentokrát vystoupí Panochovo kvarteto.

0

Povinná literatura ke zkoušce z angličtiny pro druhý ročník magisterského studia.

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce hledá autory kvalitních studentských a výzkumných projektů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny z celkové částky 1 milion korun. Registrovat se můžete do 27. listopadu 2017.

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.