1

Byla spuštěna elektronická aplikace, jejímž prostřednictvím se můžete přihlásit na tradiční běh v kampusu 2. lékařské fakulty na Plzeňské. Startujeme ve středu 25. 4. v 16.00 u Dr. Vojáka. Těšíme se na vaši hojnou účast!

0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

0

Ve středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna, v době konání Vědecké konference, bude dle opatření děkana č. 4/2018 zrušena výuka od 10 h. Ve středu začíná program v Žížale na Plzeňské už v 9.30 workshopem Jak se měří věda... a vědci. Děkan tímto prosí vyučující o ukončení výuky dostatečně včas tak, aby všichni, kteří mají zájem se workshopu zúčastnit, měli dostatek času přesunout se na místo. Děkujeme všem za pochopení.

0

Na děkanátu došlo od 1. dubna 2018 k organizačním změnám. Z Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy se nově vyčlenilo Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí.

0

Od čtvrtka 5. dubna 2018 do odvolání je uzavřen hlavní vchod do Velké posluchárny v přízemí budovy FN Motol. Použijte prosím vstup přes snížené přízemí SP u učeben SP1 a SP2 (viz foto). Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

0

Žádosti podepsané děkanem fakulty je třeba doručit na rektorát UK do 30. 4. 2018.

0

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

0

The event takes place on 29 May at the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Five Second Faculty students who send a motivation letter can participate free of charge.

0
0

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýzy potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Do 30. 4. 2018.

0

Pořádá IPSC.

0

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.
Předpokládaný termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro standardní, juniorské a bilaterální projekty je konec února 2018.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol