0

Lidské srdce v nálevu, ale zejména ta designová a umělecká. Výstava Žiješ srdcem začíná 14. listopadu v pražské DSC Gallery. 30. listopadu půjdou díla do charitativní dražby; z výtěžku budou pořízeny pomůcky pro potřeby workshopů neziskovky Loono. Podrobnosti v tiskové zprávě a na Facebooku.

0

21. 11. 2017 – Úvod do problematiky duševního vlastnictví
11. 12. 2017 – Dostal(a) jsem nápad a co teď s ním

0

Kurz byl organizován ve dnech 27.–29. 10. 2017 MUDr. Janem Brožem z Interní kliniky naší fakulty.

0

Podívejte se na tabulku s pořadím jednotlivých předmětů v oboru Všeobecné lékařství. Odpovědi pracovišť na hodnocení se budou postupně objevovat zde.

0

Prof. Graham Davies bude předášet na téma Severe immunodeficiencies and their treatment options, a to 12. prosince 2017 od 14.30.

0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

0

Student 5. ročníku Igor Odintsov využil nabídky organizátorů k volnému vstupu na konferenci. Své postřehy shrnul v reportáži. Jako bonus přinášíme záznam veršované přednášky doc. Ondřeje Hrušáka.

0

Od pondělí 23. 10. je v plném rozsahu zahájena výuka v nově zrekonstruovaných posluchárnách v areálu nemocnice. Vedení fakulty se ještě jednou omlouvá za komplikace, které opožděné zprovoznění způsobilo.

0

Termín podávání žádostí – 1. prosinec 2017.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Jedná se o vzdělávací kurzy, jejichž náplň má pomoci s rozvojem kariéry. Mimo jiné mají posloužit k rozšíření již získaných teoretických poznatků o dovednosti týkající se jejich aplikování v praxi.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Povinná literatura ke zkoušce z angličtiny pro druhý ročník magisterského studia.

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

0

20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce hledá autory kvalitních studentských a výzkumných projektů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny z celkové částky 1 milion korun. Registrovat se můžete do 27. listopadu 2017.

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.