0

S účinností od 1. 7. 2018 se zvyšují ceny triček a plášťů. Zároveň bude probíhat výprodej textilu se starým logem, a to do vyprodání zásob. Výprodej se týká dámských plášťů velikosti L až XXL a pánských plášťů velikosti XL, vše za jednotnou cenu 100 Kč.

 

0

Vážení návštěvníci děkanátu, od 1. listopadu 2018 se mění umístění a rozsazení jednotlivých oddělení a zaměstnanců v děkanátních kancelářích. Abyste nás i poté snadno našli, prosíme seznamte se s novým uspořádáním.

0

Volby se uskuteční 19. a 20. listopadu (první kolo) a 10. a 11. prosince 2018 (druhé kolo). Seznamte se s podrobnostmi a harmonogramem průběhu, projděte si často kladené dotazy.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Odborný seminář se koná ve středu 24. října 2018 od 9.30 ve velké přednáškové síni v budově č. 11 Státního zdravotního ústavu (Šrobárova 48, Praha 10).

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

13.–24. 5. 2019

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.

0

Žádosti je možné podat do 31. října 2018.

0

Pořádá IPSC.