0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v zimním semestru 2017/18.

0

2. lékařská fakulta vyhlašuje konkurs programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2018/2019.

0

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2018/2019.

0

Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti pořádá 22. a 23. února 2018 své Pracovní dny...

0

An opportunity to engage in a hands-on research experience at many of Europe, USA, and Asia's premier educational institutions.

0

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

0

Do 28. 2. 2018 je možné podávat návrhy na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počín.

0

Vážené vědkyně, dovolte abychom vás informovali, že byly spuštěny registrace do 12. ročníku projektu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Své projekty můžete přihlašovat do 31. 1. 2018.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2018.

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK hledá zájemce o vědeckou práci a Ph.D. studium na projektu: „Úloha změněné renální vaskulární reaktivity v rozvoji renální dysfunkce a její následná role v progresi chronického srdečního selhání: preklinické studie na zvířecích modelech“.

0

6. výzkumný seminář Helmut Remschmidt Research Seminar (HRRS) se letos na podzim poprvé konal v České republice. Hlavní téma znělo: Děti v riziku duševní poruchy.

0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.