Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Tělesná výchova I
  PVP – Zimní sportovní kurz
  PVP – Letní sportovní kurz
2. ročník
  Tělesná výchova II
3. ročník
  Tělesná výchova III
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Pohybové aktivity v primární prevenci
  Zimní sportovní kurz
2. ročník
  Letní sportovní kurz
  Pohybové aktivity v sekundární prevenci
  Tělesná výchova I
3. ročník
  Tělesná výchova II

 

 • Kontinuální výuka v letním semestru

Během kontinuální výuky si můžete nahradit chybějící prezence nebo si přijít zasportovat.

Veškeré sporty probíhají v SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10

den 9.00–10.30 10.30–12.00

12.00–12.45

 

asistent 14,30 - 16,00 asistent
28. 5. sportovní hry - centrální hala posilování - posilovna plavání - bazén Gajdošík    
30. 5. sportovní hry - centrální hala posilování - posilovna plavání - bazén Horn yoga -  sál A3 Tajovská
3. 9. sportovní hry - centrální hala posilování - posilovna plavání - bazén Čechovský    
5. 9. sportovní hry - centrální hala posilování - posilovna plavání - bazén
 
Kašparová    
 • Výuka TV, letní semestr 2018/2019

 • Výuka tělesné výchovy pro letní semestr začíná pro obě fakulty shodně 18. 2. 2019.

  Na letní semestr se do hodin TV musíte znovu přihlásit. Můžete změnit sportovní specializaci.

  Přihlašování do hodin TV pro letní semestr bude probíhat od 21. 1. 2019 pro povinné předměty 2. LF, od 28. 1. 2019 pro volitelné předměty obou fakult. Přihlašování končí shodně 10. 2. 2019.

  Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem (https://kolweb.lf2.cuni.cz/secure/tv/?rok=2018&semestr=2).

   

 • Výuka TV, zimní semestr 2018/2019

Výuka tělesné výchovy na Ústavu tělesné výchovy začíná v zimním semestru 2018/2019 pro obě fakulty v pondělí 1. října a končí v pátek 11. 1. 2019.

Výuka povinného předmětu TV pro 1. ročník, 2. LF, Všeobecné lékařství, končí v pátek 14. 12. 2018, jelikož v následujícím týdnu probíhají pitvy.

 • Splněné prezence za zimní semestr

Počet vašich splněných prezencí za zimní smestr 2018/2019 si můžete zkontrolovat zde (od 14. 1. 2019).

Informace o výuce a rozvrhy naleznete pod hlavičkou vaší fakulty: 2. LF / 3. LF.

 • Formulář žádost. Pro vyřízení žádostí používejte vyplněný formulář.
Vydáno: 16. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 24. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein