Archiv

0

Je nám ctí pozvat vás na promítání filmu Epidemie svobody. Promítání proběhne pod záštitou organizace Člověk v tísni a projektu „Promítej i Ty!“ Ke snímku jsme si dovolili pozvat hosta z oblasti pediatrie, MUDr. Zemánkovou. Momentálně jsou v jednání i další hosté. Epidemie svobody je dokumentární film od českých autorů, který nahlíží na problematiku povinného očkování z pohledu rodičů, kteří jsou proti očkování, a zároveň autory tohoto snímku. Promítání proběhne v Pelouchově posluchárně na Plzeňské ve středu 28. března od 19.00.

0

Na iForu vyšel rozhovor se studentkou Všeobecného lékařství Ester Bartlovou, která připravila Memorix Anatomy QUIZ, mobilní vzdělávací aplikaci.

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK hledá zájemce o vědeckou práci a Ph.D. studium na projektu: „Úloha změněné renální vaskulární reaktivity v rozvoji renální dysfunkce a její následná role v progresi chronického srdečního selhání: preklinické studie na zvířecích modelech“. Podrobnosti v příloze.

0

The event takes place on 29 May at the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Five Second Faculty students who send a motivation letter can participate free of charge.

0

22. 3. 2018 od 10.00 do 12.00

0

Rozhovor s doc. Ondřejem Hradským z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol o jeho habilitaci, které dosáhl v loňském roce.

0

#VyjdiVen Akci reflektují Adam Láznička, místopředseda akademického senátu, a pedagogové 2. lékařské fakulty.

0

Pro všechny studenty nabízíme možnost samostudia srdce...

0

Přečtěte si rozhovor se zakladatelem moderní české onkologie a emeritním děkanem 2. lékařské fakulty UK.

0

Stránky