Zápis do doktorského studia na akademický rok 2017/18

Zápis probíhá ve dnech 11.–22. září 2017
od 9 do 12 a od 13 do 15 hod.

Děkanát, budova ředitelství, 1. patro
 

Studenti 1. ročníku předloží:

  • vyplněný Evidenční list studenta Ph.D.,
  • ověřenou kopii diplomu (A4),
  • absolventi 2. LF UK ověřenou kopii diplomu nepotřebují,
  • absolventi, kteří do dne zápisu nebudou mít promoci a diplom, dodají doklad o ukončení studia vystavený Studijním oddělením,
  • 1x průkazovou fotografii na index,
  • studenti prezenční formy studia předloží kartičku s číslem účtu pro zasílání stipendia.
     

Studenti 2. ročníku a výše předloží:

Výroční hodnocení se vyplňuje pouze elektronicky v SISu, netiskne se.
 

Zápis je možný po domluvě na Odd. vědy i v jiném termínu.

Začátek akademického roku 2017/18 je 1. října 2017.
 

za Odd. vědy 2. LF UK: Ivana Tinková

Vydáno: 21. 8. 2017 / Poslední aktualizace: 21. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková