Žádost o ubytování na Hlávkově koleji

Žádost si mohou podat studenti doktorských studijních programů nebo mladí akademičtí či vědečtí pracovníci, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň si mohou podat žádost o ubytování studenti magisterských a bakalářských studijních programů, kteří mají výborný prospěch doložený výpisem studijních povinností včetně hodnocení. Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10 % z počtu podaných žádostí.

Žádosti podepsané děkanem fakulty je třeba doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) do 30. 4. 2018.

Případné dotazy zodpoví Ing. Richard Jirásek, email: .

Vzor přihlášky je v elektronické podobě na adrese: http://www.hlavkovanadace.cz/kolej.php.

Vydáno: 5. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová