XXVII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Volný vstup pro deset studentů fakulty!

Organizační výbor v čele s prof. Janem Starým nabízí vybraným studentům fakulty (medikům i doktorandům) se zájmem o dětskou hematologii a onkologii volný vstup na pravidelnou každoroční konferenci. Účastníci konference budou mít možnost dozvědět se novinky z diagnostiky, léčby a výzkumu dětských maligních onemocnění v Čechách a na Slovensku. Akce se účastní i vyzvaní hosté ze zahraničí a část programu probíhá v angličtině. Konference se koná v pražském hotelu Pyramida 6.–8. 10. 2017 a její úplný program je k dispozici zde.

Zájemci mohou do poledne 3. 10. poslat krátký motivační e-mail na adresu , předsedy vědeckého výboru konference. Tentýž den budou zpraveni o výsledku; úspěšní žadatelé budou zařazeni do seznamu účastníků tak, aby při registraci dne 6. 10. mohli obdržet veškeré materiály a jmenovku opravňující ke vstupu.

Vydáno: 25. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.